Verhuiscoördinator Universiteit Utrecht

Coördineren van diverse verhuizingen voor Universiteit Utrecht, faculteit Sociale Wetenschappen.

Opdracht

Universiteit Utrecht is de laatste jaren sterk aan het groeien en is gedwongen te gaan kijken naar hoe zij binnen haar huidige vierkante meters met deze groei omgaat. Er moet een interne verschuiving plaats vinden van meerdere groepen medewerkers om een logische en efficiënte indeling te kunnen realiseren

Doel

TROTS heeft de Universiteit in dit traject ondersteund door 2 verhuiscoördinatoren te leveren.

De Faculteit Sociale Wetenschappen (FSW) van Universiteit Utrecht verricht kwalitatief hoogwaardig en relevant wetenschappelijk onderzoek en verzorgt uitdagend academisch onderwijs op het gebied van menselijk gedrag en samenleving. Onderwijs en onderzoek dragen bij aan een kritische reflectie op maatschappij, menselijk gedrag en de samenhang daartussen. Ruim 5600 studenten volgen een breed palet aan bacheloropleidingen en academische en onderzoeksmasterprogramma’s, verzorgd vanuit vijf departementen: algemene sociale wetenschappen, maatschappijwetenschappen, methoden en technieken, pedagogische en onderwijskundige wetenschappen, en psychologie. De ruim 850 medewerkers hebben door de variëteit aan opleidingen en innovatief en grensverleggend onderzoek veel mogelijkheden om te profiteren van elkaars kennis en expertise.

Opdracht

De faculteit Sociale Wetenschappen is de afgelopen jaren sterk gegroeid en voorziet dat deze groei in de toekomst door zal zetten. Naast de groei is er een onevenwichtige verdeling van de aan de departementen toegekende ruimte. Naar aanleiding hiervan wordt het bestaande vlekkenplan herzien. Er moet een interne verschuiving plaats vinden van meerdere groepen medewerkers om een logische en efficiënte indeling te kunnen realiseren.

De verhuiscoördinator houdt zich bezig met het managen van het gehele verhuistraject. Vanaf afstemming met departementen welke behoefte zij hebben, begeleiden van het inrichtingstraject, opstellen van de planning en het draaiboek tot het coördineren van de verhuizing inclusief de nazorg.

Uitgevoerde werkzaamheden

  • Begeleiden van het inrichtingstraject, de inboedel inventariseren, de logistieke bewegingen bepalen en organiseren.
  • Opstellen van projectdocumentatie zoals van-naar lijsten, een verhuisdraaiboek en het bijhouden van een projectdossier
  • Deelnemen en voorzitten van diverse werkgroepen, als contactpersoon fungeren richting de afdelingen, informeren en betrekken van betrokken medewerkers.

Gerealiseerde doelen/resultaten:

  • Verhuizing zonder ‘productieverlies’;
  • Juiste vertaling van de vraag vanuit de afdelingen naar een concreet plan van aanpak voor de verhuizing;
  • Verhuizing is binnen de afgesproken termijn gerealiseerd;
  • Er zijn voldoende werkplekken gerealiseerd, ondersteund door huisvestings- en ICT-concepten, door een herverdeling van de ruimte en door een flexibelere inrichting van de beschikbare ruimte;
  • Een optimale samenwerking tussen ICT, Facility en Huisvesting waardoor de aanspreekpunten en verantwoordelijkheden voor iedereen helder waren.

Toegevoegde waarde TROTS

TROTS heeft ervaring met vergelijkbare trajecten. De consultant heeft vanuit haar kennis en ervaring, met een integrale aanpak ervoor gezorgd dat de verhuizing is uitgevoerd op basis van een door de organisatie gedragen beleid.

referentieprojecten

service & contact

Kunnen we u verder helpen?

Een succesvolle dag sluit je af met veel groene vinkjes op je ‘to do list’. Blijf dus niet zitten met onbeantwoorde vragen of ingeslikte meningen. Wij bieden u nu een luisterend oor. Onze mensen zetten zich 100% in om u snel verder te helpen. Wij zijn telefonisch van 08.30 tot 17.00 uur bereikbaar op 088 - 45 55 120 en via mail op info@trots.nl