Voorbereiding revitalisatie laboratorium GD

De rol van TROTS heeft zich gekenmerkt door het managen van het ontwerp vanuit het gebruikersoogpunt en het integraal verbinden van alle betrokken partijen.

Diensten

Op basis van een (technische) nulmeting is de huidige staat van het laboratorium onderzocht. Tevens is een uitvoerige analyse uitgevoerd op de processen binnen het lab. Op basis van de resultaten is besloten om tot een revitalisatieproces over te gaan. TROTS is aangesteld om het gehele revitalisatieproces van initiatie-fase, ontwerpen, bestekfase, uitvoering en nazorg van het traject te managen vanuit een door TROTS ingericht en aangestuurde bouwteam-constructie. Door het vakkundig en concreet vertalen van wensen – en eisen vanuit de GD naar de ontwerpen is een breed draagvlak gecreëerd. Volgens TROTS een voorwaarde om ook uitvoering en resultaattevredenheid te kunnen garanderen. Tevens is gedurende het proces continue een afweging gemaakt tussen duurzame en (kosten)efficiënte oplossingen. De rol van TROTS heeft zich gekenmerkt door het managen van het ontwerp vanuit het gebruikersoogpunt en het integraal verbinden van alle betrokken partijen. TROTS heeft zich hierbij als verlengstuk van de GD opgesteld. Omvang: 1 pand, 4.500 m2

referentieprojecten

service & contact

Kunnen we u verder helpen?

Een succesvolle dag sluit je af met veel groene vinkjes op je ‘to do list’. Blijf dus niet zitten met onbeantwoorde vragen of ingeslikte meningen. Wij bieden u nu een luisterend oor. Onze mensen zetten zich 100% in om u snel verder te helpen. Wij zijn telefonisch van 08.30 tot 17.00 uur bereikbaar op 088 - 45 55 120 en via mail op info@trots.nl