Adviseur werkplek herinrichting gemeente Steenwijkerland

Naar aanleiding van het vertrek van een afdeling is 344 m² ruimte vrijgekomen. De adviseur van TROTS heeft in fases de benodigde huisvestingssituatie in kaart gebracht, en een adviesrapportage over de herinrichting van het kantoorconcept opgeleverd.

Gemeente Steenwijkerland heeft ca. 44.000 inwoners en is qua oppervlakte de grootste gemeente van de provincie Overijssel. Gemeente Steenwijkerland heeft 370 medewerkers in dienst. De aanleiding voor de herinrichting van het Gemeentehuis is het vertrek van de Intergemeentelijke Sociale Dienst (IGSD) waarbij 344 m² ruimte is vrijgekomen. De opdracht was het in kaart brengen van de huidige huisvestingssituatie voor een efficiëntere en passende kantoorinrichting, en een flexibel en toekomstbestendig beheer. Het strategische huisvestingsbeleid vormt het uitgangspunt voor huisvesting binnen de Gemeente Steenwijkerland. Het beleid vormt een basis om huisvestingsvraagstukken op tactisch doel vast te kunnen stellen.

Werkzaamheden

  • Fase 1: Oriëntatie: Inventarisatie en beoordeling beschikbare gegevens en uitgangspunten
  • Fase 2: Opstellen van PVE
  • Fase 3: Opstellen van herinrichtingscenario’s
  • Fase 4: Advisering

Gerealiseerde doelen en resultaten

  • Inzicht in ruimtecriteria van werkplekken per functiecategorie (Aard van het werk, Interne mobiliteit, Privacy/concentratie, Vergaderen, Bezoek en Extra voorzieningen)
  • Inzicht in het benodigde aantal m²
  • Inzicht in behoefte van werkplekconcepten
  • Inzicht in relatieschema’s van afdelingen
  • Advies over de herinrichting van het kantoorconcept (in twee herinrichtingsscenario’s)

Toegevoegde waarde TROTS

De kracht van TROTS is dat er vanuit diverse disciplines advies geven kan worden over de herinrichting van het kantoorconcept, zowel organisatorisch als bouwkundig en op technisch gebied.

referentieprojecten

Projectmanager huisvesting Naturalis
Leiden

Projectmanager huisvesting Naturalis

Algemene omschrijving opdracht De opdracht betrof het verwerven van een tweetal externe locaties voor de Botanie collectie en haar onderzoekers en collectiebeheerders. Vanuit een tweetal bestaande locaties in Leiden en in Wageningen werden de collecties verhuisd waarna nu de mogelijkheid bestaat om de collecties te concentreren. Aansluitend konden collecties vanuit andere locaties worden overgebracht naar de nieuwe panden en de oude panden worden afgestoten. De oppervlakte van de twee nieuwe externe locaties bedraagt respectievelijk 5.400 m² en 3.000 m². Daarnaast zijn de alcoholcollecties (collecties op sterk water) samengevoegd in de collectietoren. Ook deze collectie onderdelen waren elders ondergebracht. Het opslaan van een alcoholcollectie kan alleen onder specifieke installatietechnische voorwaarden plaatsvinden. Om deze voorwaarden te realiseren zijn eerst de verdiepingen ontruimt waarna de voorzieningen aangebracht konden worden en tenslotte de alcohol collectie kon worden ingehuisd. Uitgevoerde werkzaamheden Haalbaarheidsonderzoek alternatieve locaties; Verhuizing van alcoholcollecties (440 m²), Botanische collectie (150.000 dozen), bibliotheek (5.000 m¹) en 120 medewerkers; Opstellen huisvestingsanalyse vastgoed Naturalis Biodiversity Center in Leiden; Beoordelen en adviseren omtrent ontwikkelingen i.r.t. geplande nieuwbouw; Projectleiding aanpassing huisvesting. Gerealiseerde doelen/ resultaten Realisatie bibliotheek en opslagruimte; Realisatie werk- en onderzoeksruimten collectiebeheerders. Toegevoegde waarde TFM De verhuizing is als gevolg van aflopende huurcontracten onder hoge tijdsdruk uitgevoerd. Een complicerende factor was een digitaliseringsproject van de collectie dat parallel hieraan wordt uitgevoerd. Dit vereiste een strakke logistieke planning. Door snel te schakelen is de projectmanager erin geslaagd de oplevering binnen de beschikbare tijd te realiseren.

Bekijk dit project
service & contact

Kunnen we u verder helpen?

Een succesvolle dag sluit je af met veel groene vinkjes op je ‘to do list’. Blijf dus niet zitten met onbeantwoorde vragen of ingeslikte meningen. Wij bieden u nu een luisterend oor. Onze mensen zetten zich 100% in om u snel verder te helpen. Wij zijn telefonisch van 08.30 tot 18.00 uur bereikbaar op 088 - 45 55 120 en via mail op info@trots.nl