Adviseur werkplek herinrichting gemeente Steenwijkerland

Naar aanleiding van het vertrek van een afdeling is 344 m² ruimte vrijgekomen. De adviseur van TROTS heeft in fases de benodigde huisvestingssituatie in kaart gebracht, en een adviesrapportage over de herinrichting van het kantoorconcept opgeleverd.

Gemeente Steenwijkerland heeft ca. 44.000 inwoners en is qua oppervlakte de grootste gemeente van de provincie Overijssel. Gemeente Steenwijkerland heeft 370 medewerkers in dienst. De aanleiding voor de herinrichting van het Gemeentehuis is het vertrek van de Intergemeentelijke Sociale Dienst (IGSD) waarbij 344 m² ruimte is vrijgekomen. De opdracht was het in kaart brengen van de huidige huisvestingssituatie voor een efficiëntere en passende kantoorinrichting, en een flexibel en toekomstbestendig beheer. Het strategische huisvestingsbeleid vormt het uitgangspunt voor huisvesting binnen de Gemeente Steenwijkerland. Het beleid vormt een basis om huisvestingsvraagstukken op tactisch doel vast te kunnen stellen.

Werkzaamheden

  • Fase 1: Oriëntatie: Inventarisatie en beoordeling beschikbare gegevens en uitgangspunten
  • Fase 2: Opstellen van PVE
  • Fase 3: Opstellen van herinrichtingscenario’s
  • Fase 4: Advisering

Gerealiseerde doelen en resultaten

  • Inzicht in ruimtecriteria van werkplekken per functiecategorie (Aard van het werk, Interne mobiliteit, Privacy/concentratie, Vergaderen, Bezoek en Extra voorzieningen)
  • Inzicht in het benodigde aantal m²
  • Inzicht in behoefte van werkplekconcepten
  • Inzicht in relatieschema’s van afdelingen
  • Advies over de herinrichting van het kantoorconcept (in twee herinrichtingsscenario’s)

Toegevoegde waarde TROTS

De kracht van TROTS is dat er vanuit diverse disciplines advies geven kan worden over de herinrichting van het kantoorconcept, zowel organisatorisch als bouwkundig en op technisch gebied.

referentieprojecten

service & contact

Kunnen we u verder helpen?

Een succesvolle dag sluit je af met veel groene vinkjes op je ‘to do list’. Blijf dus niet zitten met onbeantwoorde vragen of ingeslikte meningen. Wij bieden u nu een luisterend oor. Onze mensen zetten zich 100% in om u snel verder te helpen. Wij zijn telefonisch van 08.30 tot 17.00 uur bereikbaar op 088 - 45 55 120 en via mail op info@trots.nl