Programmamanagement HNW Wetterskip Fryslân

De aansturing van deze werkzaamheden van het Wetterskip geschied vanuit het hoofdkantoor aan de Harlingerstraatweg in Leeuwarden. Voor de realisatie van deze doelen is een moderne organisatie nodig in passende huisvesting en met passende middelen. De bestaande huisvesting voldoet hier niet aan.

Opdracht

De aansturing van deze werkzaamheden van het Wetterskip geschied vanuit het hoofdkantoor aan de Harlingerstraatweg in Leeuwarden. Voor de realisatie van deze doelen is een moderne organisatie nodig in passende huisvesting en met passende middelen. De bestaande huisvesting voldoet hier niet aan.

Doel

Het programma herinrichting huisvesting Wetterskip Fryslân richt zich op een drietal doelen: 1) Herhuisvesten en verduurzamen hoofdkantoor o.b.v. een flex-concep. 2) Verduurzamen laboratorium. 3) Realisatie van een nieuwe werkplaats. Het programmamanagement geeft sturing aan de realisatie van deze doelen en invulling van de diverse deelprojecten die hieruit voortvloeien.

Wetterskip Fryslân zorgt voor schoon water én droge voeten in de provincie Fryslân en het Groninger Westerkwartier. Elke dag zorgt men dat het water op peil blijft in sloten, vaarten en kanalen om droogte en wateroverlast tegen te gaan. Dit wordt gedaan voor landbouw, natuur, steden, dorpen en industrie. Het afvalwater van huishoudens en bedrijven wordt gezuiverd en dijken, kaden en oevers worden beheerd. De totale oppervlakte die wordt beheerd bedraagt ruim 355.000 ha. Voor dit beheer is een infrastructuur voor handen die bestaat uit dijken en watergangen, een kleine 1.000 gemalen, meer dan 10.000 stuwen en inlaten en 28 zuiveringsinstallaties. De aansturing hiervan vindt plaats vanuit het hoofdkantoor in Leeuwarden.

Opdracht

  • Uitvoeren van programmamanagement met verantwoording aan de directie en de stuurgroep.
  • Projectleiding inrichting
  • Begeleiding project cultuur en gebruik
  • Begeleiding bouwprojectmanagement
  • Begeleiding ontwerp dienstverleningsconcept

Resultaat

TROTS draagt zorg voor het programmamanagement van dit huisvestingsprogramma en verzorgd de projectleiding van het deelproject inrichting. Tevens begeleiden we de deelproject cultuur & gebruik, bouwprojectmanangement en het ontwerp van het dienstverleningsconcept.
De programmamanager vormt de verbindende schakel tussen de stuurgroep en de deelprojecten.
Het deelproject inrichting heeft betrekking op het realiseren van de losse inrichting, de buffetten in het werkcafé, de vaste inrichting en de AV middelen.

De oplevering van het programma verloopt gefaseerd. Het hoofdkantoor is in mei 2016 opgeleverd alsmede het verduurzaamde laboratorium. De werkplaats wordt eind 2016 opgeleverd.

Toegevoegde waarde TROTS

Diverse expertise gebieden die nodig waarin voor de realisatie van dit project zijn door TROTS ingezet. Zowel op programmamanagement niveau waarbij vooral op basis van GOTIK (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit) wordt gestuurd en verantwoording afgelegd alsmede voor specifieke kennisgebeiden zoals inrichting, dienstverlening en verandermanagement en organisatiecultuur. Door een groot netwerk in deze sector en het benutten van onze flexibele schil zijn wij in staat om de laatste ontwikkelingen in de markt te vertalen naar maatwerk oplossingen. Deze basis combineren we met ondernemerschap, visie en co-creatie met de opdrachtgever waardoor we in staat zijn om op korte termijn tot een afgebakende en concrete vraagstelling en bijbehorend resultaat te komen.

referentieprojecten

service & contact

Kunnen we u verder helpen?

Een succesvolle dag sluit je af met veel groene vinkjes op je ‘to do list’. Blijf dus niet zitten met onbeantwoorde vragen of ingeslikte meningen. Wij bieden u nu een luisterend oor. Onze mensen zetten zich 100% in om u snel verder te helpen. Wij zijn telefonisch van 08.30 tot 17.00 uur bereikbaar op 088 - 45 55 120 en via mail op info@trots.nl