Realisatie van 11 WIJ locaties voor de gemeente Groningen

Het realiseren van adequate huisvesting voor de te vormen WIJ-teams in de 11 wijken van de stad Groningen. Dit alles passend binnen het financiële kader en afgestemd op de planning van de start van de WIJ-teams.

Opdracht

De Gemeente Groningen zocht een partij die voor de volledige ontzorging kon zorgen voor de totstandkoming van 11 wijkzorg locaties.

Doel

De Gemeente Groningen is door TROTS volledig ontzorgd bij de totstandkoming van 11 locaties waar wijkzorg gecentraliseerd is.

Recente ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat de zorg is veranderd. Veel taken zijn vanuit het Rijk en de Provincie naar gemeentelijk niveau verschoven. Om in te spelen op deze ontwikkeling heeft de gemeente Groningen ervoor gekozen om bepaalde zorg per wijk te centraliseren. Deze gecentraliseerde locaties gaan verder door het leven als WIJ-locaties. Een WIJ locatie biedt onderdak aan onder andere consultatiebureaus, sociaal-juridische dienstverlening en het centrum voor Jeugd en Gezin. Per locatie zijn ongeveer 60 medewerkers actief en is er 900 vierkante meter ruimte nodig voor onder andere een huiskamer, artsenkamers, kantoorruimte en een entree/ontvangstruimte.

Opdracht

  • Opstellen programma’s van eisen per WIJ locatie;
  • Inventariseren beschikbaar vastgoed en waar nodig uitvoeren vastgoedanalyses;
  • Voorbereiding en afstemming met stakeholders;
  • Opstellen vlekkenplannen per WIJ locatie;
  • Realisatie adequate huisvesting, ICT infrastructuur en bijbehorende beheeraspecten per WIJ locatie;
  • Projectleiding totale project;
  • Projectleiding verbouwingen.
  • Bijdrage leveren aan het integrale belang van de gemeente Groningen rondom accommodatiebeleid, bijbehorende subsidies en de huisvesting van de WIJ teams;
  • Aanspreekpunt voor de facilitaire dienstverlening uitgevoerd door beherende partijen binnen de 11 locaties;
  • Contractmanagement voor facilitaire zaken door beherende partijen.

Resultaat

TROTS draagt zorg voor het projectmanagement voor de 11 te realiseren WIJ-locaties. Dit betreft zowel de algemene projectleiding als ook de facilitaire processen binnen de WIJ-locaties. Daarnaast is er bij een merendeel van de locaties ook sprake van bouwprojectmanagement.

De projectleider vormt de schakel tussen de opdrachtgever, de stuurgroep en de 11 deelprojecten. Deze deelprojecten, welke de verschillende locaties betreffen, worden vanaf de initiatiefase tot aan de daadwerkelijk ingebruikname aangestuurd en zo conform een gefaseerde planning opgeleverd. Met als resultaat 11 WIJ locaties waar in totaal ruim 600 medewerkers op een prettige manier samenwerken.

Toegevoegde Waarde TROTS

Binnen het project zijn door TROTS meerdere expertisegebieden ingezet welke nodig waren voor de realisatie van de 11 WIJ-locaties. Vastgoed-, huisvestings-, en facilitair advies zijn onderdelen welke allen in diverse stadia en verschillende niveaus zijn ingezet. Dit allen onder overkoepeld projectmanagement waarbij op basis van GOTIK (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit) is gestuurd en verantwoording is afgelegd naar de opdrachtgever.

referentieprojecten

service & contact

Kunnen we u verder helpen?

Een succesvolle dag sluit je af met veel groene vinkjes op je ‘to do list’. Blijf dus niet zitten met onbeantwoorde vragen of ingeslikte meningen. Wij bieden u nu een luisterend oor. Onze mensen zetten zich 100% in om u snel verder te helpen. Wij zijn telefonisch van 08.30 tot 17.00 uur bereikbaar op 088 - 45 55 120 en via mail op info@trots.nl