Case: Inkoopondersteuning Brandweer Amsterdam-Amstelland
Amsterdam-Amstelland

Inkoopondersteuning Brandweer Amsterdam-Amstelland

Brandweer Amsterdam-Amstelland, onderdeel van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, bestaande uit zo’n 1200 medewerkers, treedt effectief op bij branden en ongelukken, maar is ook voorbereid op het bestrijden van rampen en het beheersen van grootschalige crisissituaties. Het Facilitaire bedrijf bestaat uit de afdelingen Verwerving, Beheer en Uitvoering en deze afdelingen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor aanschaf, nieuwbouw, renovatie, onderhoud, logistiek, implementatie en inrichting van alle gebouwen en het materieel van Brandweer Amsterdam-Amstelland.

Lees meer
Case: Kwartiermaker facilitaire afdeling
Zeeland

Kwartiermaker facilitaire afdeling

Veiligheids Regio Zeeland (VRZ) is het orgaan voor fysieke veiligheid in Zeeland. Binnen VRZ werken Brandweer GHOR en meldkamer samen bij het bestrijden van de gevolgen van ongevallen en rampen en het voorkomen hiervan. VRZ is een gezamenlijke regeling waarin de dertien Zeeuwse gemeentes samenwerken. Het bestuur van de regeling wordt gevormd door de dertien gemeentes door middel van een dagelijks en een algemeen bestuur. In 2013 zijn alle gemeentelijke brandweerkorpsen opgeheven en ondergebracht bij de VRZ. Hierdoor is een organisatie ontstaan van ongeveer 1500 medewerkers.

Lees meer
Case: Benchmark facilitaire prestatie DIA gemeente Groningen
Groningen

Benchmark facilitaire prestatie DIA gemeente Groningen

TROTS heeft de gemeente Groningen ondersteuning geboden bij het uitvoeren van de benchmarking van verschillende diensten, zowel intern als extern, conform de NEN 2748. Gemeente Groningen neemt met deze resultaten deel aan het initiatief van Nederlandse gemeenten. De analyses op de uitkomsten van de benchmark worden als input en deels als uitgangspunt gebruikt bij de ontwikkeling van het beleid. Het uiteindelijke doel van dit beleid is met nadere analyses succesfactoren te vinden voor goed presteren, en deze succesfactoren verder uit te bouwen. Van die onderdelen die ogenschijnlijk minder presteren werden de oorzaken achterhaald én waar mogelijk verminderd (bijvoorbeeld kostprijs, benutten van oppervlakte locaties, schoonmaakservice).

Lees meer
Quickscan facilitaire ondersteuning Versa Welzijn
Hilversum

Quickscan facilitaire ondersteuning Versa Welzijn

Na een fusie tussen twee welzijnsorganisaties zijn er twee facilitaire afdelingen samengevoegd. Een senior Facilitair Manager/ Projectleider van TROTS ondersteunde Versa in het optimaliseren van de beheersbaarheid en stuurbaarheid van de facilitaire organisatie. TROTS heeft een organisatie-analyse uitgevoerd en leverde een heroriëntatie op de huidige structuur, werkprocessen en personele formatie. TROTS leverde een advies over gewenste en noodzakelijke interventies in de facilitaire organisatie.

Lees meer
Quickscan facilitaire organisatie Huisman
Rotterdam

Quickscan facilitaire organisatie Huisman

Huisman Equipment is een familiebedrijf in de haven van Rotterdam dat de afgelopen jaren een flinke groei heeft doorgemaakt. Voor de facilitaire ondersteuning vraagt men zich nu af hoe deze het beste ingericht kan worden om de nog te verwachten groei te kunnen blijven volgen en een professionele klantbenadering te realiseren. TROTS heeft een quickscan uitgevoerd op de facilitaire organisatie. Doel was om huidige stand van zaken in beeld te brengen, besparingsmogelijkheden te benoemen en te adviseren over eventuele uitbesteding.

Lees meer
service & contact

Kunnen we u verder helpen?

Een succesvolle dag sluit je af met veel groene vinkjes op je ‘to do list’. Blijf dus niet zitten met onbeantwoorde vragen of ingeslikte meningen. Wij bieden u nu een luisterend oor. Onze mensen zetten zich 100% in om u snel verder te helpen. Wij zijn telefonisch van 08.30 tot 17.00 uur bereikbaar op 088 - 45 55 120 en via mail op info@trots.nl