Beheer en exploitatie commercieel vastgoed

Werken aan efficiency en tevreden gebruikers

Professioneel vastgoedbeheer draagt bij aan een optimale benutting van het gebouw en de voorzieningen. Dit werkt door in houding en gedrag van de gebruikers.

TROTS streeft na dat de medewerker van vandaag werkt aan prestaties, maar zeker ook aan welzijn en geluk. Daaraan kan TROTS bijdragen door te voorzien in continuïteit van dienstverlening en inspelen op de wensen en eisen met juiste voorzieningen. We werken kostenefficiënt zonder hierbij de gebouwgebruikerstevredenheid uit het oog te verliezen. De synergie tussen de verschillende gebouwgebruikers maakt de locatie tot een plek waar mensen met succes kunnen werken en ondernemen.

TROTS biedt:

  • technisch onderhoud en beheer
  • facilitaire diensten: beheer, receptie, schoonmaak, beveiliging
  • beheer verhuur van ruimtes
  • exploitatie horeca
  • contractbeheer
  • bewaken begroting
“Medewerkers van trots. horen bij de VGZ-familie”
Sarena Denie-Schellings
Facilitair locatiemanager VGZ

Neem contact op voor meer informatie

Vincent de Gooijer
Manager Beheer, Exploitatie en Techniek

referentieprojecten

Case: Adviesrapport / Haalbaarheidsstudie Dignis-Lentis
Groningen

Adviesrapport Haalbaarheidsstudie Dignis-Lentis

Dignis biedt wonen, welzijn, zorg en behandeling vanuit circa 20 locaties in Groningen en Noord-Drenthe: verzorgd zelfstandig wonen, verzorgingshuis- en verpleeghuiszorg, kleinschalige woonvormen, centra voor dagbehandeling en revalidatie. Zorg en behandeling wordt ook thuis geboden en Dignis organiseert activiteiten voor wijk- en dorpsbewoners. Lentis is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg, forensische gezondheidszorg en ouderenzorg in de provincies Groningen, Drenthe en Friesland. Lentis biedt zowel Basis GGZ als Specialistische GGZ aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.

Bekijk dit project
Groningen

Herhuisvesting gemeente Groningen

De gemeente Groningen is aan het veranderen en het project herhuisvesting moet invulling geven aan de veranderde huisvestingsvraag binnen de gemeente. Dit wordt in twee fases uitgevoerd. TROTS is als bureau verantwoordelijk voor de realisatie van de projectresultaten. Hiervoor zijn verschillende rollen ingezet; de centrale projectleider als drijvende kracht achter het project en verschillende deelprojectleiders, verantwoordelijk voor het realiseren van deelprojecten. Fase 1 van het huisvestingsproject is opgeleverd binnen de gestelde termijn, budget en kwaliteitsnormen.

Bekijk dit project
service & contact

Kunnen we u verder helpen?

Een succesvolle dag sluit je af met veel groene vinkjes op je ‘to do list’. Blijf dus niet zitten met onbeantwoorde vragen of ingeslikte meningen. Wij bieden u nu een luisterend oor. Onze mensen zetten zich 100% in om u snel verder te helpen. Wij zijn telefonisch van 08.30 tot 18.00 uur bereikbaar op 088 - 45 55 120 en via mail op info@trots.nl