Dienstverleningsconcepten

Op reis met de klant voor beste dienstverlening

Klanten die zich welkom en gehoord voelen, dat vereist een visie op de totale dienstverlening. Inzicht in de ervaringen van klanten is dan de basis.

TROTS begeleidt ‘guest journeys’ die de wensen en verwachtingen van klanten in kaart brengen. TROTS vertaalt deze journeys met het 4P-model naar een integrale visie op gewenste omgeving (plaats), processen, personeel en partnerschap.

Dienstverlening is niet alleen een zaak van de frontoffice. Iedereen binnen een organisatie levert een bijdrage aan de ervaring van klanten. Met de guest journey maakt TROTS medewerkers bewust van die bijdrage. Door een organisatiebrede samenwerking ontstaat energie en inspiratie voor een integraal dienstverleningsconcept.

Stappenplan dienstverleningsconcept:

  1. ontwikkelen plan van aanpak: scope, tijdspad, gewenst resultaat
  2. inventariseren en analyseren: dataverzameling, guest journey, 4P-model, opstellen beloften, adviseren gewenste dienstverlening
  3. ontwerpen dienstverleningsconcept
  4. implementeren definitief concept: processchema, informatievoorziening, training medewerkers

Neem contact op voor meer informatie

Martijn Zeewuster
Facility Professional

referentieprojecten

Projectmanager huisvesting Naturalis
Leiden

Projectmanager huisvesting Naturalis

Algemene omschrijving opdracht De opdracht betrof het verwerven van een tweetal externe locaties voor de Botanie collectie en haar onderzoekers en collectiebeheerders. Vanuit een tweetal bestaande locaties in Leiden en in Wageningen werden de collecties verhuisd waarna nu de mogelijkheid bestaat om de collecties te concentreren. Aansluitend konden collecties vanuit andere locaties worden overgebracht naar de nieuwe panden en de oude panden worden afgestoten. De oppervlakte van de twee nieuwe externe locaties bedraagt respectievelijk 5.400 m² en 3.000 m². Daarnaast zijn de alcoholcollecties (collecties op sterk water) samengevoegd in de collectietoren. Ook deze collectie onderdelen waren elders ondergebracht. Het opslaan van een alcoholcollectie kan alleen onder specifieke installatietechnische voorwaarden plaatsvinden. Om deze voorwaarden te realiseren zijn eerst de verdiepingen ontruimt waarna de voorzieningen aangebracht konden worden en tenslotte de alcohol collectie kon worden ingehuisd. Uitgevoerde werkzaamheden Haalbaarheidsonderzoek alternatieve locaties; Verhuizing van alcoholcollecties (440 m²), Botanische collectie (150.000 dozen), bibliotheek (5.000 m¹) en 120 medewerkers; Opstellen huisvestingsanalyse vastgoed Naturalis Biodiversity Center in Leiden; Beoordelen en adviseren omtrent ontwikkelingen i.r.t. geplande nieuwbouw; Projectleiding aanpassing huisvesting. Gerealiseerde doelen/ resultaten Realisatie bibliotheek en opslagruimte; Realisatie werk- en onderzoeksruimten collectiebeheerders. Toegevoegde waarde TFM De verhuizing is als gevolg van aflopende huurcontracten onder hoge tijdsdruk uitgevoerd. Een complicerende factor was een digitaliseringsproject van de collectie dat parallel hieraan wordt uitgevoerd. Dit vereiste een strakke logistieke planning. Door snel te schakelen is de projectmanager erin geslaagd de oplevering binnen de beschikbare tijd te realiseren.

Bekijk dit project
service & contact

Kunnen we u verder helpen?

Een succesvolle dag sluit je af met veel groene vinkjes op je ‘to do list’. Blijf dus niet zitten met onbeantwoorde vragen of ingeslikte meningen. Wij bieden u nu een luisterend oor. Onze mensen zetten zich 100% in om u snel verder te helpen. Wij zijn telefonisch van 08.30 tot 18.00 uur bereikbaar op 088 - 45 55 120 en via mail op info@trots.nl