Facilitair Coördinator Stichting Bibliotheek Rotterdam

Als interim Facilitair Coördinator regie houden op diverse facilitaire contracten van de Stichting Bibliotheek Rotterdam.

Opdracht

Als interim Facilitair Coördinator regie houden op diverse facilitaire contracten van de Stichting Bibliotheek Rotterdam. Als project coördinator verantwoordelijk voor verscheidene projecten en vraagstukken.

Doel

De Young Professional van TROTS was als facilitair coördinator verantwoordelijk voor logistiek, schoonmaak, beveiliging en overige inkoop binnen de zestien vestigingen.

Diensten

De Stichting Bibliotheek Rotterdam is een van de drukstbezochte culturele plekken van Rotterdam. Jaarlijks bezoeken 2,4 miljoen mensen en 100.000 leden de vestigingen van de Stichting Bibliotheek Rotterdam, beschikt zij over 830.000 materialen en zijn er 2,9 miljoen uitleningen. De facilitaire afdeling is verantwoordelijk voor het facilitair ondersteunen van alle zestien vestigingen. De afdeling bestaat uit een facilitair teamleider, een facilitair coördinator, een huisvestingsteam, een technische dienst en een vastgoedexpert.

Opdracht

De Young Professional van TROTS was als facilitair coördinator verantwoordelijk voor logistiek, schoonmaak, beveiliging en overige inkoop binnen de zestien vestigingen waaronder de volgende werkzaamheden vallen:

  • Aansturing van de afdeling Logistiek, welke bestaat uit 1.65 FTE. Binnen de afdeling vonden structurele overleggen plaats, waarin werd gesproken over logistieke aanvragen en logistieke werkzaamheden op basis van de logistieke bezettingsgraad. Logistieke aanvragen en werkzaamheden kunnen zijn het klaarzetten van diverse vergaderzalen, meubilair en inventaris verplaatsen, interne en externe poststromen beheren etc.;
  • Begeleiden en regie voeren over de schoonmaak, welke verantwoordelijk is voor de schoonmaak binnen alle objecten van de Stichting Bibliotheek Rotterdam. Met de schoonmaakpartij werd gekeken naar aandachtspunten en klachten welke op de lange termijn opgelost moesten worden. Tevens heeft TROTS ondersteund in het opzetten van een gewenst schoonmaakprogramma;
  • Begeleiden en regie voeren over de beveiliging, welke verantwoordelijk is voor de beveiliging van het hoofdobject van de Stichting Bibliotheek Rotterdam. Tijdens structurele overleggen werden evenementen, beveiligingsrapportages en procedures besproken.

Resultaat

Het doel van deze opdracht is het continueren van de dienstverlening van de Stichting Bibliotheek Rotterdam, waarbij de nadruk ligt op dienstverlening richting de gebruiker en een kritische houding in de verscheidene huidige facilitaire processen. Doordat TROTS alle werkzaamheden omtrent de facilitaire dienstverlening heeft uitgevoerd, ondervond de Stichting Bibliotheek geen onderbreking in haar dienstverlening en heeft zij facilitaire processen kunnen optimaliseren.

Toegevoegde waarde TROTS

Toegevoegde waarde TROTS

Kritische en praktische houding in verschillende huidige processen;

  • Gedegen ondersteuning als intermediair tussen betrokkenpartijken op het gebied van logistiek, schoonmaak en beveiliging;
  • Facilitaire kennis ingebracht;
  • Gestructureerde werkomgeving rondom het evenement van 300 genodigden, door schoonmaak en logistiek duidelijke taken en verantwoordelijkheden te geven;
  • Praktische en kritische houding in het opstellen van de beveiligingsprotocollen en procedures;
  • Structurele begeleiding van het nieuwe beveiligingsteam.

referentieprojecten

service & contact

Kunnen we u verder helpen?

Een succesvolle dag sluit je af met veel groene vinkjes op je ‘to do list’. Blijf dus niet zitten met onbeantwoorde vragen of ingeslikte meningen. Wij bieden u nu een luisterend oor. Onze mensen zetten zich 100% in om u snel verder te helpen. Wij zijn telefonisch van 08.30 tot 17.00 uur bereikbaar op 088 - 45 55 120 en via mail op info@trots.nl