Huisvestingsadvies

Huisvestingsadvies van A tot Z

TROTS Huisvesting ondersteunt uw organisatie bij het beantwoorden van huisvestingsvraagstukken op tactisch en strategisch niveau. TROTS biedt een integraal scala aan huisvestingoplossingen:

 • Advies bij strategie en koersbepalingen;
 • Instrumenten voor het managen en besturen van uw huisvesting;
 • Ondersteuning bij de implementatie van het Het Nieuwe Werken;
 • Volledige ontzorging bij inrichting en nieuw- en/of verbouw;
 • Opstellen roadmap huisvesting & facility management.

TROTS levert huisvestingsadvies op tactisch en strategisch niveau. Het huisvestingsadvies is volledig afgestemd op de situatie en omstandigheden van uw organisatie. Doel is om een strategisch kader te bieden voor uw huisvestingsvraagstukken.

TROTS biedt de volgende oplossingen:

 • De ontwikkeling van een huisvestingsvisie;
 • Het vormen van een huisvestingsstrategie;
 • Een businesscase of haalbaarheidsstudie voor huisvestingsscenario’s.

Onze unieke aanpak – De TROTS Toolbox

De TROTS Toolbox is een set tools waarmee we een aanpak opstellen.

Inventarisatie
In de eerste stap van de toolbox kijken we naar de missie, visie, doelstelling en strategie van de organisatie. Zowel in het algemeen, als op het gebied van huisvesting. Wil de organisatie bijvoorbeeld dat de huisvesting efficiënter wordt of zoekt zij juist naar kwalitatieve impulsen (bijv. luxe koffiebar) in huisvesting? Op basis van deze kerngegevens stellen we de randvoorwaarden voor het nieuwe huisvestingsconcept vast.

Analyse Impactanalyse
Bij de impactanalyse bekijken we in welke mate huisvesting belangrijk is voor de organisatie. Heeft het een bedrijfsondersteunende functie? Of heeft het meer raakvlakken met het primaire organisatieproces?

Activiteitenanalyse
Bij een activiteitenanalyse onderzoeken we welke activiteiten een medewerker uitvoert en hoe deze zich verhouden tot de (nieuwe) werkomgeving.

Interactieanalyse Bij de interactieanalyse kijken we naar de processen en onderlinge samenwerking binnen de organisatie.

Bezettingsgraadmeting
Met behulp van de bezettingsgraadmeting leggen we de bezetting van de verschillende werkplekken en vergaderruimtes vast. Zo krijgen we een duidelijk beeld van het gebruik en de leegstand van het gebouw.

HNW-Evaluatie
Door de HNW-Evaluatie uit te voeren weten we in hoeverre de organisatie al invulling geeft aan nieuwe manieren van werken. En waar nog kansen en mogelijkheden liggen.

Herbestemmingsevaluatie
De herbestemmingsevaluatie geeft inzicht in de mogelijkheden van de herbestemming van de bestaande huisvesting.

Duurzaamheidsanalyse
Met behulp van de duurzaamheidsanalyse maken we inzichtelijk in hoeverre de organisatie bezig is met duurzaamheid. Zowel op het gebied van huisvesting, maar ook als organisatie in het algemeen.

Huisvestingsadvies

Inrichten en bouwen

Bouwmanagement is voor TROTS meer dan het realiseren van een verbouw, nieuwbouw of revitalisatie. De kunst is, het proces van inrichten en bouwen vlekkenloos te laten verlopen waarbij het resultaat in overeenstemming is met de uitgangspunten en verwachtingen. Daarbij is het van belang dat alle betrokken partijen goed begeleidt en aangestuurd worden. Te mooi om waar te zijn? Wij denken van niet. U mag van ons verwachten dat wij het maximale nastreven en het niet voor minder doen.

Jarenlange ervaring
TROTS heeft een jarenlange ervaring met het managen en begeleiden van bouw- en inrichtingsprocessen binnen diverse sectoren. Wij opereren hierbij als verlengstuk van uw organisatie. Strategisch bouwprojectmanagement wordt gekoppeld met kennis en kunde op het gebied van bouw en inrichting. TROTS streeft hierbij continue naar de optimale samenwerkingsvorm met de diverse partijen die het best past bij uw organisatie.

Van initiatie naar realisatie en ingebruikname
TROTS kan u volledig ontzorgen bij de realisatie van uw nieuwe huisvesting.

Bouwbegeleiding bestaat uit het coördineren van de bouw gedurende de volgende fases:

Wij ondersteunen opdrachtgevers in het bedrijfsleven, bij de (semi)overheid, in de zorg en het onderwijs bij:

 • Het ontwikkelen van een PVE (functioneel, technisch en ruimtelijk);
 • Het selecteren van een architect;
 • Het vormen van een ontwerp;
 • Het opstellen en controleren van een bestek;
 • Het aanvragen van de benodigde vergunningen;
 • De selectie van een aannemer;
 • Controle bouwkostencalculatie en budget;
 • Het bewaken van de planning;
 • Het uitvoeren van kwaliteitscontroles op de uitvoering samen met de architect;
 • Het opleveren van de bouw.

Regie op proces
TROTS draagt zorg voor de regie op het proces van A-Z. TROTS heeft een ruime ervaring in het samenwerken en aansturen van diverse partijen waaronder architecten, E&W-adviseurs, aannemers en installateurs. TROTS opereert hierbij als een verlengstuk van uw organisatie waarbij het bouwresultaat voorop staat met borging van kwaliteit, geld en tijd. Daarbij is er altijd oog voor uw organisatie en processen die een raakvlak hebben met de bouw. TROTS zorgt voor integratie en samenhang.

Wilt u sparren over de mogelijkheden voor huisvestingsadvies?

service & contact

Kunnen we u verder helpen?

Een succesvolle dag sluit je af met veel groene vinkjes op je ‘to do list’. Blijf dus niet zitten met onbeantwoorde vragen of ingeslikte meningen. Wij bieden u nu een luisterend oor. Onze mensen zetten zich 100% in om u snel verder te helpen. Wij zijn telefonisch van 08.30 tot 17.00 uur bereikbaar op 088 - 45 55 120 en via mail op info@trots.nl