Organisaties binnen de nutssector leveren strategisch belangrijke diensten en producten. Zaken die we eigenlijk als vanzelfsprekend beschouwen, zoals gas, water en licht. Maar ook de post, het openbaar vervoer en telefonie. TROTS levert graag een bijdrage aan deze industrieën om te zorgen dat zij hun services aan de burger continu kunnen waarmaken.

Belangrijke thema’s in deze sectoren zijn: liberalisering, privatisering, efficiency, schaalvergroting en duurzaam ondernemen. Hierin schuilen kansen, maar tegelijkertijd ook dilemma’s. Commercieel gezien moeten er goede resultaten gehaald worden. Daarbij moet er altijd oog zijn voor publieke belangen.

Kostenbeheersing en efficiënte bedrijfsvoering zijn de kernthema’s binnen de industrie. Sturen op rendement is essentieel. Een kritische blik op de totale bedrijfsvoering, dus ook facilitaire dienstverlening kan veel opleveren. TROTS heeft diverse producten die processen verbeteren en dienstverlening stroomlijnen. Zo ontstaat een meer optimale facilitaire ondersteuning.

TROTS biedt:

  • facilitaire quickscan
  • kostenbeheersingsanalyse
  • inrichting van het FMIS
  • inkoopscan

referentieprojecten

service & contact

Kunnen we u verder helpen?

Een succesvolle dag sluit je af met veel groene vinkjes op je ‘to do list’. Blijf dus niet zitten met onbeantwoorde vragen of ingeslikte meningen. Wij bieden u nu een luisterend oor. Onze mensen zetten zich 100% in om u snel verder te helpen. Wij zijn telefonisch van 08.30 tot 17.00 uur bereikbaar op 088 - 45 55 120 en via mail op info@trots.nl