IBASX software

Het is onze drive om door slimme koppelingen tussen mens en techniek een waardevolle bijdrage te leveren aan een plezierige werkdag! Wij delen onze technologische kennis. Met u en met elkaar. Zo nemen we de innovatie mee in elke opdracht. TROTS ontwikkelt zelf IT oplossingen om gegevens over het gebruik van uw gebouw ‘real time’ boven tafel te krijgen. TROTS biedt u het online platform iBASX.

Ontdek meer

Measurement tools

Trots heeft een eigen afdeling die continu zoekt naar manieren om ons werk door IT makkelijker te maken. De kennis en producten die wij op dit gebied ontwikkelen, stellen wij beschikbaar aan onze opdrachtgevers en medewerkers. Inmiddels hebben wij al meer dan een miljoen objecten digitaal doorgelicht en weten welke besparingen en waardevolle aanpassingen dit heeft opgeleverd. Meten is weten!

Ontdek meer

Performance scan

Een goed begin is het halve werk. De beste kickstart van een facilitair project is dan ook de TROTS Performance Scan. Door een helder inzicht in bezettingsgraad, activiteiten en kosten van uw gebouw, maken wij onze belofte om duurzaam te faciliteren waar. De scan levert winst op voor mens, natuur en rendement.

Ontdek meer

Telereceptie

TROTS wil dat mensen zich welkom voelen. Een glimlach of een vriendelijk woord kan een wereld van verschil maken in de beleving van een gebouw. Door mensen meteen bij binnenkomst een goed gevoel te geven, zijn wij ervan overtuigd dat we een bijdrage leveren aan een succesvol verloop van de verdere dag. De techniek helpt ons daarbij!

Ontdek meer

referentieprojecten

Projectmanager huisvesting Naturalis
Leiden

Projectmanager huisvesting Naturalis

Algemene omschrijving opdracht De opdracht betrof het verwerven van een tweetal externe locaties voor de Botanie collectie en haar onderzoekers en collectiebeheerders. Vanuit een tweetal bestaande locaties in Leiden en in Wageningen werden de collecties verhuisd waarna nu de mogelijkheid bestaat om de collecties te concentreren. Aansluitend konden collecties vanuit andere locaties worden overgebracht naar de nieuwe panden en de oude panden worden afgestoten. De oppervlakte van de twee nieuwe externe locaties bedraagt respectievelijk 5.400 m² en 3.000 m². Daarnaast zijn de alcoholcollecties (collecties op sterk water) samengevoegd in de collectietoren. Ook deze collectie onderdelen waren elders ondergebracht. Het opslaan van een alcoholcollectie kan alleen onder specifieke installatietechnische voorwaarden plaatsvinden. Om deze voorwaarden te realiseren zijn eerst de verdiepingen ontruimt waarna de voorzieningen aangebracht konden worden en tenslotte de alcohol collectie kon worden ingehuisd. Uitgevoerde werkzaamheden Haalbaarheidsonderzoek alternatieve locaties; Verhuizing van alcoholcollecties (440 m²), Botanische collectie (150.000 dozen), bibliotheek (5.000 m¹) en 120 medewerkers; Opstellen huisvestingsanalyse vastgoed Naturalis Biodiversity Center in Leiden; Beoordelen en adviseren omtrent ontwikkelingen i.r.t. geplande nieuwbouw; Projectleiding aanpassing huisvesting. Gerealiseerde doelen/ resultaten Realisatie bibliotheek en opslagruimte; Realisatie werk- en onderzoeksruimten collectiebeheerders. Toegevoegde waarde TFM De verhuizing is als gevolg van aflopende huurcontracten onder hoge tijdsdruk uitgevoerd. Een complicerende factor was een digitaliseringsproject van de collectie dat parallel hieraan wordt uitgevoerd. Dit vereiste een strakke logistieke planning. Door snel te schakelen is de projectmanager erin geslaagd de oplevering binnen de beschikbare tijd te realiseren.

Bekijk dit project
service & contact

Kunnen we u verder helpen?

Een succesvolle dag sluit je af met veel groene vinkjes op je ‘to do list’. Blijf dus niet zitten met onbeantwoorde vragen of ingeslikte meningen. Wij bieden u nu een luisterend oor. Onze mensen zetten zich 100% in om u snel verder te helpen. Wij zijn telefonisch van 08.30 tot 18.00 uur bereikbaar op 088 - 45 55 120 en via mail op info@trots.nl