Uw organisatie wil inspelen op een veranderende en dynamische omgeving. Meestal doet u dit onder de paraplu van een verandertraject. De facilitaire organisatie volgt en sluit uiteindelijk weer aan bij de wensen en eisen van uw core business. Maar wat als we het omdraaien? Als uw visie op dienstverlening één van de uitgangspunten wordt van uw herhuisvesting of andere manier van werken? Hier ligt volgens ons een grote kans!

Samenhang in dienstverlening

Dienstverlening, gastvrijheid, hospitality en hostmanship zijn mooie woorden die zich in de praktijk moeten bewijzen. Deze begrippen moeten betekenis krijgen, geladen worden met de waarden van de organisatie. In verschillende sessies met Trots gaat u op zoek naar deze lading. Wat willen we de komende 3-5 jaar realiseren? Wat is daarbij belangrijk? Hoe zien we dat voor ons? Door met elkaar een visie op dienstverlening te ontwikkelen, voeden we de strategische doelstellingen van uw organisatie. Projecten en activiteiten gericht op dienstverlening krijgen meer samenhang en zo wordt uw facilitaire organisatie een sterkere pijler van uw primaire proces. Dat noemen wij duurzaam faciliteren!

Meerwaarde door kennis en jarenlange ervaring

TROTS beschikt over jarenlange operationele, tactische en strategische ervaring op gebied van dienstverlening. Denk aan het overnemen van volledige exploitaties of het zorg dragen voor campusmanagement bij overheid, onderwijs en bedrijfsleven. Daarnaast staan 150 van onze mensen dagelijks in contact met uw klanten in de gastvrijheidszones binnen organisaties (receptie en ontvangst, eventbegeleiding, servicedesk en technisch beheer).

Ook begeleiden we vanuit TROTS organisaties op gebied van een ‘mind-set/cultuur change’. We spiegelen en sparren rondom actuele issues en gaan samen aan de slag om de visie op dienstverlening te verbeteren. We hanteren een programmatische aanpak waarbij we zoveel mogelijk de kennis, competenties en middelen van uw organisatie benutten. Aan het eind van het traject hebt u weer scherp voor ogen wat de facilitaire organisatie uw bedrijf moet opleveren en hoe u uw dienstverlening intern en extern profileert.

Meer weten over onze aanpak programmavorming dienstverlening

Arthur den Hoedt
BU-manager

referentieprojecten

Projectmanager huisvesting Naturalis
Leiden

Projectmanager huisvesting Naturalis

Algemene omschrijving opdracht De opdracht betrof het verwerven van een tweetal externe locaties voor de Botanie collectie en haar onderzoekers en collectiebeheerders. Vanuit een tweetal bestaande locaties in Leiden en in Wageningen werden de collecties verhuisd waarna nu de mogelijkheid bestaat om de collecties te concentreren. Aansluitend konden collecties vanuit andere locaties worden overgebracht naar de nieuwe panden en de oude panden worden afgestoten. De oppervlakte van de twee nieuwe externe locaties bedraagt respectievelijk 5.400 m² en 3.000 m². Daarnaast zijn de alcoholcollecties (collecties op sterk water) samengevoegd in de collectietoren. Ook deze collectie onderdelen waren elders ondergebracht. Het opslaan van een alcoholcollectie kan alleen onder specifieke installatietechnische voorwaarden plaatsvinden. Om deze voorwaarden te realiseren zijn eerst de verdiepingen ontruimt waarna de voorzieningen aangebracht konden worden en tenslotte de alcohol collectie kon worden ingehuisd. Uitgevoerde werkzaamheden Haalbaarheidsonderzoek alternatieve locaties; Verhuizing van alcoholcollecties (440 m²), Botanische collectie (150.000 dozen), bibliotheek (5.000 m¹) en 120 medewerkers; Opstellen huisvestingsanalyse vastgoed Naturalis Biodiversity Center in Leiden; Beoordelen en adviseren omtrent ontwikkelingen i.r.t. geplande nieuwbouw; Projectleiding aanpassing huisvesting. Gerealiseerde doelen/ resultaten Realisatie bibliotheek en opslagruimte; Realisatie werk- en onderzoeksruimten collectiebeheerders. Toegevoegde waarde TFM De verhuizing is als gevolg van aflopende huurcontracten onder hoge tijdsdruk uitgevoerd. Een complicerende factor was een digitaliseringsproject van de collectie dat parallel hieraan wordt uitgevoerd. Dit vereiste een strakke logistieke planning. Door snel te schakelen is de projectmanager erin geslaagd de oplevering binnen de beschikbare tijd te realiseren.

Bekijk dit project
service & contact

Kunnen we u verder helpen?

Een succesvolle dag sluit je af met veel groene vinkjes op je ‘to do list’. Blijf dus niet zitten met onbeantwoorde vragen of ingeslikte meningen. Wij bieden u nu een luisterend oor. Onze mensen zetten zich 100% in om u snel verder te helpen. Wij zijn telefonisch van 08.30 tot 18.00 uur bereikbaar op 088 - 45 55 120 en via mail op info@trots.nl