In samenwerking met Gispen organiseert Trots. de kennissessie: Circulair huisvesten: De volgende stap in huisvestingsoptimalisatie. Wilt u hier bij zijn? meld u dan snel aan.

De circulaire economie (CE) en in het bijzonder in relatie tot huisvesting en dienstverlening maakt een steeds belangrijker onderdeel uit van de business case. Organisaties willen in sterk toenemende mate op een verantwoorde wijze omgaan met grondstoffen en verbruik. Maar wat houdt de circulaire economie nu precies in en wat betekent dit voor mij? Tijdens de kennissessie willen we ingaan op nut en noodzaak en in een interactieve sessie de vertaling maken naar uw organisatie. Deze sessie biedt concrete handvatten om verder invulling te geven aan CE waarbij de dialoog en uitwisseling van kennis en ervaring een centrale rol inneemt. U gaat naar huis met een beeld van wat de relevantie van circulaire economie is en handvatten om prioriteiten hierbij te stellen.

Daarnaast vertellen wij u ook graag over de praktijk: circulaire inrichting bij Alliander Duiven. Dit gebouw wordt gezien als een voorbeeld in Nederland voor circulaire huisvesting.

Programma

14.00 – 14.15 uur Ontvangst en welkom

14.15 – 14.30 uur Nut en noodzaak – Maikel Ruijs van Gispen

14.30 – 15.00 uur Toelichting project Alliander – Robbert de Jonge van Gispen

15.00 – 15.30 uur Hoe vertaal je circulaire economie naar je eigen organisatie – Gerrit Jan Vaatstra van Trots

15.30 – 15.45 uur Circulaire quickscan huisvesting

15.45 – 16.45 uur Vertaalslag en ronde tafel discussie

16.45 – 17.00 uur Afsluiting

17.00 uur Borrel

INTERESSE OF DEELNEMEN?

Inschrijven kan per e-mail bij:

Trots – info@trots.nl
Gispen – herman.vander.til@gispen.nl

Maar bellen kan natuurlijk:

– Eric de Wit (Trots) 06-10685669

– Herman van der Til (Gispen) 06-55237558

Inschrijven vóór 26 september 2016

Graag tot 6 oktober !

Praat met ons verder

Eric de Wit
Managing Senior Regio Noord

referentieprojecten

Projectmanager huisvesting Naturalis
Leiden

Projectmanager huisvesting Naturalis

Algemene omschrijving opdracht De opdracht betrof het verwerven van een tweetal externe locaties voor de Botanie collectie en haar onderzoekers en collectiebeheerders. Vanuit een tweetal bestaande locaties in Leiden en in Wageningen werden de collecties verhuisd waarna nu de mogelijkheid bestaat om de collecties te concentreren. Aansluitend konden collecties vanuit andere locaties worden overgebracht naar de nieuwe panden en de oude panden worden afgestoten. De oppervlakte van de twee nieuwe externe locaties bedraagt respectievelijk 5.400 m² en 3.000 m². Daarnaast zijn de alcoholcollecties (collecties op sterk water) samengevoegd in de collectietoren. Ook deze collectie onderdelen waren elders ondergebracht. Het opslaan van een alcoholcollectie kan alleen onder specifieke installatietechnische voorwaarden plaatsvinden. Om deze voorwaarden te realiseren zijn eerst de verdiepingen ontruimt waarna de voorzieningen aangebracht konden worden en tenslotte de alcohol collectie kon worden ingehuisd. Uitgevoerde werkzaamheden Haalbaarheidsonderzoek alternatieve locaties; Verhuizing van alcoholcollecties (440 m²), Botanische collectie (150.000 dozen), bibliotheek (5.000 m¹) en 120 medewerkers; Opstellen huisvestingsanalyse vastgoed Naturalis Biodiversity Center in Leiden; Beoordelen en adviseren omtrent ontwikkelingen i.r.t. geplande nieuwbouw; Projectleiding aanpassing huisvesting. Gerealiseerde doelen/ resultaten Realisatie bibliotheek en opslagruimte; Realisatie werk- en onderzoeksruimten collectiebeheerders. Toegevoegde waarde TFM De verhuizing is als gevolg van aflopende huurcontracten onder hoge tijdsdruk uitgevoerd. Een complicerende factor was een digitaliseringsproject van de collectie dat parallel hieraan wordt uitgevoerd. Dit vereiste een strakke logistieke planning. Door snel te schakelen is de projectmanager erin geslaagd de oplevering binnen de beschikbare tijd te realiseren.

Bekijk dit project
service & contact

Kunnen we u verder helpen?

Een succesvolle dag sluit je af met veel groene vinkjes op je ‘to do list’. Blijf dus niet zitten met onbeantwoorde vragen of ingeslikte meningen. Wij bieden u nu een luisterend oor. Onze mensen zetten zich 100% in om u snel verder te helpen. Wij zijn telefonisch van 08.30 tot 18.00 uur bereikbaar op 088 - 45 55 120 en via mail op info@trots.nl