Eric de Wit deelt zijn ervaring over Projectmanagement, Projectleiding en programmamanagement.

Wanneer ik nadenk over het aantal huisvestingsprojecten waar ik sinds 2005 mee bezig ben geweest kom ik tot een aardige waslijst. Variërend van onderwijs, overheid tot financiële instellingen. En ook zeer variërend in omvang en doorlooptijd. Ze hebben echter wel alleen één ding gemeen: Het zijn projecten en hebben dus een begin en een eind. Mits ze uiteraard aan de voorzijde duidelijk gedefinieerd zijn.

Juist dit aspect van een begin en een eind maakt het voor mij leuk om in deze wereld te werken. Je werkt samen met een opdrachtgever en met stakeholders naar een gezamenlijk gesteld doel. Wanneer iedereen bij de ingebruikname van de huisvesting tevreden is ben ik dat ook. Binnen een project is het echter wel de kunst om deze kaders vooraf en tijdens de realisatie duidelijk te krijgen. Hoe wil men werken, welke faciliteiten heeft men nodig, welke kleuren en materialen passen we toe. Tijdens een project zit ik dicht bij de opdrachtgever om dit te achterhalen en schakel ik intensief met eindgebruikers. De eindgebruiker is immers de belangrijkste schakel in het proces omdat hij de kern van de organisatie vormt. Door het intensief schakelen krijg je niet alleen de juiste informatie, maar de eindgebruiker kan ook vast “wennen”. Mijn ervaring is dat dit veel positieve energie oplevert. Deze werkwijze kost aanzienlijk tijd, maar het levert wel op wat de opdrachtgever voor ogen heeft: een optimale werkomgeving.

Naarmate je verder groeit kom je uiteraard ook met complexere projecten in aanraking. En als het echt groot wordt komt projectmanagement om de hoek kijken. Onder projectmanagement versta ik het managen van een verzameling projecten die bij elkaar horen, maar wel als individuele projecten uitgevoerd worden doordat ze hun eigen stakeholders hebben. Een voorbeeld hiervan is een project waar ik momenteel aan werk waarbij er sprake is van 11 individuele deelprojecten die gezamenlijk weer 1 project huisvesting vormen. Dit project huisvesting maakt op zijn beurt weer onderdeel uit van een programma vernieuwing van het sociale domein.

Projectmanagement is duidelijk anders dan projectleiding. De kunst van het loslaten is van toepassing. Wanneer je, zoals ik, gewend was om heel erg in het project te duiken en op details te sturen moet je bij projectmanagement juist sturen op de veelal toegepast GOTIK (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit) sturingselementen. De projectmanager vormt de schakel tussen de opdrachtgever (vaak programmanager) en de projectleiders. Op details uit de projecten werken levert over het algemeen niet die informatie op waar je opdrachtgever op zit te wachten. En daarnaast is hoeveelheid werk dan enorm. Hoe dit te doen wanneer je wel de kwaliteit wilt waarmaken?

Ik merk aan mijzelf dat ik pas goed een deelproject kan loslaten wanneer ik het vertrouwen heb dat de projectleider datgene doet dat ik ook zou doen. Immers heb je als projectmanager niet als enige meer invloed op het resultaat voor de eindgebruiker, die je juist als belangrijkste doel hadden bepaald. Dit begint weer met duidelijke kaders stellen voor het project. Zie ook hierboven. En daarnaast duidelijke afspraken maken over communicatie en terugkoppeling.

Mijn ervaring is dat het goed werkt om projectleider individueel te spreken en daarnaast een projectgroepoverleg te houden waarbij alle deelprojectleiders en eventuele ondersteunende functies uit het project samen komen. Voor de verantwoording naar de opdrachtgever werk ik met een overzichtelijke voortgangsrapportage waarbij ik voor het project en de deelprojectonderdelen middels smileys aan de opdrachtgever terugkoppel hoe het project verloopt op de GOTIK onderdelen. Een opdrachtgever die vertrouwen heeft in het projectmanagement heeft hier voldoende aan en zal tijdens de informele momenten zijn informatie halen over de details.

Neem contact op met Eric de Wit

Eric de Wit
Managing Senior Regio Noord

referentieprojecten

Case: Adviesrapport / Haalbaarheidsstudie Dignis-Lentis
Groningen

Adviesrapport Haalbaarheidsstudie Dignis-Lentis

Dignis biedt wonen, welzijn, zorg en behandeling vanuit circa 20 locaties in Groningen en Noord-Drenthe: verzorgd zelfstandig wonen, verzorgingshuis- en verpleeghuiszorg, kleinschalige woonvormen, centra voor dagbehandeling en revalidatie. Zorg en behandeling wordt ook thuis geboden en Dignis organiseert activiteiten voor wijk- en dorpsbewoners. Lentis is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg, forensische gezondheidszorg en ouderenzorg in de provincies Groningen, Drenthe en Friesland. Lentis biedt zowel Basis GGZ als Specialistische GGZ aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.

Bekijk dit project
Case: Nieuw Unicum
Zandvoort

Nieuw Unicum

Nieuw Unicum is een instelling die professionele ondersteuning biedt aan volwassenen met primair een lichamelijke beperking. De hoofdlocatie ligt in de Amsterdamse Waterleidingduinen in Zandvoort. Er wonen 185 mensen. Daarnaast heeft Nieuw Unicum 17 appartementen in Zandvoort-Noord, 19 appartementen in Zandvoort-Centrum,  18 appartementen in Haarlem (Meerwijk) en is er een kleinschalige woonvoorziening aan de Helmlaan in Haarlem, waarvan Nieuw Unicum vijf van de veertien appartementen tot haar beschikking heeft. Nieuw Unicum biedt ook ondersteuning aan mensen die zelfstandig wonen. Nieuw Unicum heeft als doel gesteld om zich in de komende jaren te ontwikkelen als toonaangevend expertisecentrum op het gebied van Multiple Sclerose (MS) en niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

Bekijk dit project
Case: Teijin Aramid Arnhem
Arnhem

Teijin Aramid Arnhem

Teijin Aramid is een internationale onderneming die wereldwijd aramidegarens, -vezels en -pulp levert onder de handelsnamen Twaron, Technora,  Sulfron en Teijinconex. Twaronen Sulfron worden door Teijin Aramid in Nederland geproduceerd. Technora en Teijinconex worden in Japan geproduceerd. Aramide kent allerlei toepassingen, zoals in auto’s (banden, slangen, riemen), in de lucht- en ruimtevaart, de civiele techniek, de bouw, vrijetijdsartikelen (bv boten), beschermende kleding (kogel-, brand- en steekwerende kleding), glasvezelkabels, frictie- en afdichtingsmaterialen en nog veel meer. Als pionier en marktleider in aramide werken ze samen met hun klanten aan innovatieve oplossingen voor nu en de toekomst.

Bekijk dit project
service & contact

Kunnen we u verder helpen?

Een succesvolle dag sluit je af met veel groene vinkjes op je ‘to do list’. Blijf dus niet zitten met onbeantwoorde vragen of ingeslikte meningen. Wij bieden u nu een luisterend oor. Onze mensen zetten zich 100% in om u snel verder te helpen. Wij zijn telefonisch van 08.30 tot 17.00 uur bereikbaar op 088 - 45 55 120 en via mail op info@trots.nl