Wat is er mooier dan bijdragen aan de ontwikkeling van jonge mensen? Leerlingen verkennen hun talenten het best in een inspirerende schoolomgeving, met innovatieve ICT en goede voorzieningen. TROTS gelooft in een onderwijswereld waarin leerlingen en docenten dagelijks met plezier naar school gaan. Dat lukt als je elkaar versterkt en het beste in elkaar naar boven haalt. Dat vraagt ook om specialistische facilitaire dienstverlening.

TROTS biedt facilitair advies en dienstverlening aan het voortgezet onderwijs en basisonderwijs. Onderwijsorganisaties hebben in toenemende mate te maken met druk op budgetten, schaalvergroting en multifunctionaliteit onder één dak. TROTS begrijpt deze uitdagingen en kan u helpen door de ondersteunende processen slim in te richten, effectief advies te geven of een deel van de uitvoering op ons te nemen.

Bepaal samen met TROTS waar binnen uw school efficiencywinst is te halen! Daarbij maken we keuzes op basis van: wordt het onderwijs er beter van en worden docenten en leerlingen hier gelukkig van?

TROTS is een innovatieve club. We zijn zelf een lerende organisatie. We streven ernaar onze eigen dienstverlening continu te verbeteren. We volgen en starten ontwikkelingen op ons vakgebied. Wij verspreiden onze kennis en expertise actief.

In onze factsheet leest u meer over de TROTS filosofie en dienstverlening voor het voortgezet- en basisonderwijs.

Download hier onze factsheet Onderwijs

Bel voor advies en antwoord op uw vragen

Herman Bos
Senior Consultant

referentieprojecten

Projectmanager huisvesting Naturalis
Leiden

Projectmanager huisvesting Naturalis

Algemene omschrijving opdracht De opdracht betrof het verwerven van een tweetal externe locaties voor de Botanie collectie en haar onderzoekers en collectiebeheerders. Vanuit een tweetal bestaande locaties in Leiden en in Wageningen werden de collecties verhuisd waarna nu de mogelijkheid bestaat om de collecties te concentreren. Aansluitend konden collecties vanuit andere locaties worden overgebracht naar de nieuwe panden en de oude panden worden afgestoten. De oppervlakte van de twee nieuwe externe locaties bedraagt respectievelijk 5.400 m² en 3.000 m². Daarnaast zijn de alcoholcollecties (collecties op sterk water) samengevoegd in de collectietoren. Ook deze collectie onderdelen waren elders ondergebracht. Het opslaan van een alcoholcollectie kan alleen onder specifieke installatietechnische voorwaarden plaatsvinden. Om deze voorwaarden te realiseren zijn eerst de verdiepingen ontruimt waarna de voorzieningen aangebracht konden worden en tenslotte de alcohol collectie kon worden ingehuisd. Uitgevoerde werkzaamheden Haalbaarheidsonderzoek alternatieve locaties; Verhuizing van alcoholcollecties (440 m²), Botanische collectie (150.000 dozen), bibliotheek (5.000 m¹) en 120 medewerkers; Opstellen huisvestingsanalyse vastgoed Naturalis Biodiversity Center in Leiden; Beoordelen en adviseren omtrent ontwikkelingen i.r.t. geplande nieuwbouw; Projectleiding aanpassing huisvesting. Gerealiseerde doelen/ resultaten Realisatie bibliotheek en opslagruimte; Realisatie werk- en onderzoeksruimten collectiebeheerders. Toegevoegde waarde TFM De verhuizing is als gevolg van aflopende huurcontracten onder hoge tijdsdruk uitgevoerd. Een complicerende factor was een digitaliseringsproject van de collectie dat parallel hieraan wordt uitgevoerd. Dit vereiste een strakke logistieke planning. Door snel te schakelen is de projectmanager erin geslaagd de oplevering binnen de beschikbare tijd te realiseren.

Bekijk dit project
service & contact

Kunnen we u verder helpen?

Een succesvolle dag sluit je af met veel groene vinkjes op je ‘to do list’. Blijf dus niet zitten met onbeantwoorde vragen of ingeslikte meningen. Wij bieden u nu een luisterend oor. Onze mensen zetten zich 100% in om u snel verder te helpen. Wij zijn telefonisch van 08.30 tot 18.00 uur bereikbaar op 088 - 45 55 120 en via mail op info@trots.nl