Burgerparticipatie is een hot issue. Talloze gemeenten gaan in gesprek met inwoners en ondersteunen initiatieven ‘van onderop’. De gemeente als samenwerkingspartner van burgers, bedrijven en organisaties, wat betekent dat voor de facilitaire ondersteuning? Is de facilitaire dienst klaar voor deze cultuuromslag? “Voor facility managers betekent burgerparticipatie juist een kans om zich te onderscheiden”, meent Martin Troost, programmamanager huisvesting van de nieuwe gemeente Gooise Meren.

Sinds 1 januari 2016 is de gemeente Gooise Meren ontstaan door een fusie van de gemeenten Naarden, Muiden en Bussum. Deze nieuwe gemeente wil koploper zijn als het gaat om innovatie en burgerparticipatie. Willem Kikkert, programmamanager, is een groot voorstander om burgers te laten participeren in onder meer wijkprojecten of het collectief inkopen van duurzaamheidsoplossingen zoals zonnepanelen. Martin Troost is als programmamanager huisvesting vooral bezig om de ambities te vertalen en een plek te geven in de nieuwe huisvesting van de gemeente. “Meedenken over de verbouwing van het stadhuis, is ook een voorbeeld van burgerparticipatie! We vroegen de inwoners om aan te geven welke aspecten zij belangrijk vinden aan het nieuwe pand. De elementen ‘verbinden’ en ‘ontmoeten’ waren de belangrijkste pijlers. Hieraan hebben we vervolgens het programma van eisen opgehangen.”.

Dienstverlening samen bepalen

Willem Kikkert: “Het uitvoeren van groenonderhoud is vaak een kostenpost waarop gemeenten bezuinigen en waar in samenwerking met inwoners gekeken wordt naar alternatieven. Vaak betekent dit dat inwoners zelf verantwoordelijk worden voor het uitvoeren van onderhoud aan onder andere plantsoenen en dat men daarbij gebruik maakt van spullen van de gemeente. Gooise Meren bekijkt nu ook hoe we dergelijk onderhoud in de contractfase al beter kunnen organiseren. Groenonderhoud is namelijk vaak aanbesteed op basis van bepaalde criteria en gebonden aan contractuele voorwaarden. Zodra het contract afloopt, is het zaak om inwoners tijdig te betrekken bij een nieuwe aanbesteding en hen input te laten leveren voor het programma van eisen. Zo omschrijven we samen hoe de dienstverlening optimaal aansluit bij de behoeften in de wijk. Dat is de meerwaarde van participatie.”

Facility manager meer flexibel

“Burgerparticipatie kan voor de gemeente inhouden dat we tijdelijke huisvesting voor inwoners faciliteren om te kunnen vergaderen. Of ondersteuning bieden om een website te bouwen of om inwoners te voorzien van materiaal om een jaarlijkse schoonmaakdag te organiseren. Het is vooral de kunst om los te laten dat we als gemeente zelf de wijsheid in pacht hebben”, vindt Troost. “Ga eerst naar de buurt en ga na wat men belangrijk vindt. De kaderstelling vindt plaats binnen de gemeenteraad, want uiteindelijk blijft het wel een politieke keus, maar wel één die volledig wordt ondersteund door betrokken inwoners. Verder is het van belang om duidelijk te zijn als gemeente over wat wel en niet kan. Tenslotte is er geen grotere bedreiging voor een samenwerkingsrelatie dan wanneer er verkeerde verwachtingen worden geschept. Verduidelijk dus de mate van invloed en de verantwoordelijkheid die burgers hebben, want meebeslissen is toch echt iets anders dan advies geven.”

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op:

Martin Troost
Adviseur Dienstverlening

referentieprojecten

service & contact

Kunnen we u verder helpen?

Een succesvolle dag sluit je af met veel groene vinkjes op je ‘to do list’. Blijf dus niet zitten met onbeantwoorde vragen of ingeslikte meningen. Wij bieden u nu een luisterend oor. Onze mensen zetten zich 100% in om u snel verder te helpen. Wij zijn telefonisch van 08.30 tot 17.00 uur bereikbaar op 088 - 45 55 120 en via mail op info@trots.nl