Een jobcoach coacht en ondersteunt een young professional op het werk. Maar heeft een starter wel een persoonlijke begeleider nodig?

Inmiddels ben ik ruim een jaar young professional bij TROTS. Ik heb verschillende projecten afgerond en gave sessies vanuit het programma bijgewoond. Dit gaat gepaard met vallen en opstaan, hard werken en mooie resultaten behalen! Als young professional onderga je dit uiteraard niet alleen, maar heb je een heel team achter je staan. Binnen TROTS val je als young professional onder een specialistisch team en behoor je tot een eigen young professional team. Mijn coach stuurt mij aan vanuit het young professional team. Maar, is een jobcoach eigenlijk wel nodig?

Wat bedoelen we met een jobcoach?

Heel simpel gezegd: een coach dient jou op het werk te coachen en ondersteunen, maar wat verstaan we eigenlijk onder coachen? Coachen houdt in dat een medewerker geholpen wordt om werk gerelateerde doelen te verwezenlijken en bij te dragen aan persoonlijke ontwikkeling. Een loopbaancoach helpt anderen niet door te onderwijzen, maar door te inspireren en te ondersteunen. Hierdoor is een coach in staat om het zelf reflecterende en zelfsturende vermogen van de gecoachte optimaal te stimuleren. Coachen heeft niet altijd een positief effect. Bij ongemotiveerde personen kan het averechts werken. Coachen is met name gericht op persoonlijke kwaliteiten benutten. Indien de persoon werkbegeleiding krijgt voor iets waar hij of zij geen invloed op heeft, kan dit een gevoel van machteloosheid oproepen. Kortom loopbaanbegeleiding werkt pas wanneer beide personen gemotiveerd zijn.

Wat vinden de young professionals bij TROTS van een jobcoach?

Om inzicht te krijgen in wat de young professionals van TROTS vinden van een coach, heb ik mijn mede young professionals gevraagd om hun mening. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de young professionals het fijn vinden om gebruik te maken van een loopbaancoach. De coach zorgt voor persoonlijk contact, wat als fijn wordt ervaren. De belangrijkste ondersteuning wordt ervaren op de gebieden: gelukkig werken, persoonlijke ontwikkeling en balans werk/privé. Belangrijke kwaliteiten die een loopbaancoach minimaal moeten beheersen volgens de young professionals zijn: oprechtheid, vertrouwelijk, ervaring op het gebied van coaching, eerlijk, humor, empathie, inspirerend en een goed inlevingsvermogen. Iedere young professional gaf aan dat een coach nodig is op het werk. Aangezien het om een startersfunctie gaat en je voor het eerst het échte werkveld betreedt, vinden ze het belangrijk dat een coach hen helpt bij het zetten van de juiste stappen.

Vind ik het belangrijk om een jobcoach te hebben?

Kijkend naar mijn eigen ervaring, kan ik mij goed vinden in de mening van mijn mede young professionals. Als young professional zijn veel aspecten nieuw zodra je het werkveld betreedt. Veel dingen leer je door te doen, maar het is fijn om een coach te hebben die jouw persoonlijke kwaliteiten erkent en je aanmoedigt. Zo haal je het uiterste uit jezelf! Daarnaast is het fijn om te sparren met een coach over werk gerelateerde zaken. Deze werkbegeleiding zorgt voor nieuwe inzichten.

Conclusie, wél of geen jobcoach?

Encyclo.nl definieert coachen als ‘een specifieke manier van begeleiden waarbij bepaalde doelen gemakkelijker en sneller gerealiseerd zullen worden.’ Als ik deze theorie naast de ervaring van de young professionals bij TROTS inclusief mijzelf leg, is het absoluut goed om een jobcoach te hebben! Hoe lang het traject van coaching dient te duren is per persoon verschillend. Voor ons als young professional helpt een coach bij het geven van vertrouwen en het optimaal benutten van onze kwaliteiten en daar zijn we hartstikke TROTS op!

Ben je benieuwd naar hoe ik de loopbaanbegeleiding heb ervaren en welke doelen ik heb behaald? Neem gerust contact met mij op.

Sven Waltmans
Young professional

referentieprojecten

service & contact

Kunnen we u verder helpen?

Een succesvolle dag sluit je af met veel groene vinkjes op je ‘to do list’. Blijf dus niet zitten met onbeantwoorde vragen of ingeslikte meningen. Wij bieden u nu een luisterend oor. Onze mensen zetten zich 100% in om u snel verder te helpen. Wij zijn telefonisch van 08.30 tot 18.00 uur bereikbaar op 088 - 45 55 120 en via mail op info@trots.nl