Eerste gebouw in Nederland waar drie inspectiediensten van de Rijksoverheid onder één dak zitten. TROTS realiseerde deze nieuwe stimulerende werkomgeving.

TROTS is 2,5 jaar lang betrokken bij de nieuwe werkomgeving van drie inspectiediensten van de Rijksoverheid. In november verhuisden de drie inspectiediensten naar het nieuwe pand, dat is getransformeerd in een open, lichte en gezonde werkomgeving die de samenwerking tussen de inspectiediensten stimuleert. Samen met Wianne Reiling, adviseur werkomgeving, kijken wij terug op een geslaagd project, waarin 6.300 m2 laboratorium is verbouwd naar een open, transparante en duurzame kantooromgeving.

Wat was het doel van het project?

De Rijksoverheid wilde veilige en gezonde werkplekken realiseren voor de drie inspectiediensten IL en T (Inspectie Leefomgeving en Transport), Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit). Kijkend naar het eindresultaat is het doel zeker behaald. Er is een transparante en gezonde werkomgeving gecreëerd waarin ‘ontmoeten’ centraal staat.

Welke rol had TROTS?

TROTS heeft hier het volledige projectmanagement gedaan. Hierin werden de belangen behartigd van de drie inspectiediensten. TROTS startte 2,5 jaar geleden met het inventariseren van de wensen van de gebruikers voor het opstellen van Programma van Eisen (PVE’s). Deze PVE’s dienden als input voor de marktaanvraag. Vervolgens hebben we de offerteaanvragen in de markt gezet en zijn we betrokken geweest bij de gunning en uiteindelijk de realisatie, verhuizing en nazorg. Daarbij hebben wij meerdere werkgroepen begeleid gericht op veiligheid, BHV, inrichting, flexibel werken en dienstverlening. Ook de communicatie was onderdeel van de scope. Het project is volgens planning gerealiseerd.

Welke waarde hebben wij toegevoegd?

TROTS heeft waarde toegevoegd door onze kennis en ervaring mee te nemen uit eerdere projecten, creativiteit in te brengen en onafhankelijk op te treden tussen gebruikers en de marktpartijen. TROTS stuurde op het resultaat, op de deadline en het budget. Regelmatige afstemming en transparantie waren een goede basis voor een prettige samenwerking binnen het hele project. Het is dan ook mooi om te zien dat het project zowel binnen de deadline als gestelde kwaliteitseisen en budget is opgeleverd.

Waar denk je met trots aan terug?

Het pand was voorheen een gesloten pand waarin zowel werkplekken als twee laboratoria zaten. Wij kijken met trots terug dat het ons is gelukt om een open, lichte en gezonde werkomgeving te maken als thuisbasis voor de samenwerking tussen de drie inspectiediensten. Het is daarnaast een van de eerste panden waar drie Rijksinspectiediensten gezamenlijk zijn gevestigd.

Hoe reageren de medewerkers?

Ronduit enthousiast. Medewerkers van de NVWA die na een jaar weer terug verhuisden, herkenden het pand niet meer terug. Het gesloten karakter van het oude pand was niet meer terug te zien in de open werkomgevingen die nu in het pand zijn gecreëerd. Daarnaast zie je dat medewerkers alle ruimtes en voorzieningen volledig gebruiken, zoals de zit-sta bureaus, de belruimtes en koffietafels.

Zijn er duurzame toepassingen gerealiseerd?

Er is veel aandacht besteed aan duurzaamheid in het pand. In het pand was een groot deel leegstaand. Na een haalbaarheidsstudie door de projectgroep, is het project gestart om twee inspectiediensten toe te voegen in het pand, waardoor leegstand in het pand is tegengegaan.


Daarnaast werd in het Programma van Eisen gestuurd op het hergebruik van installaties en techniek, zodat niet onnodig alles in het pand werd vernieuwd.


Uiteindelijk zijn er, waar noodzakelijk, duurzame oplossingen toegepast in het pand, maar is er voornamelijk gekozen voor hergebruik. Een noodzakelijke duurzame oplossing was bijvoorbeeld het vervangen van TL verlichting door Led verlichting.

Innovatie?

Eigenlijk is het pand één grote innovatie. Een goed voorbeeld is dat de brandscheidingswanden zijn uitgebroken, door de inbreng van een watermistinstallatie. Het voordeel van watermist boven een sprinklerinstallatie is dat door de splitsing van waterdeeltjes een veel grotere oppervlakte wordt bereikt. In het pand leverde dit uitbreken van de brandscheidingen veel ruimte op, waardoor je nu een doorkijk hebt door het hele gebouw. Daarmee is het open karakter van de werkomgevingen gerealiseerd.

En iets met een piano?

Vijftien jaar geleden is de piano aan de NVWA geschonken door het Rijksvastgoedbedrijf tijdens de opening van het pand. Het pand werd toen opgeleverd en in gebruik genomen. Uiteraard is de piano in het verbouwde pand teruggeplaatst. Het pand is nu een maand heropend en regelmatig hoor je al dat de piano wordt bespeeld.

referentieprojecten

service & contact

Kunnen we u verder helpen?

Een succesvolle dag sluit je af met veel groene vinkjes op je ‘to do list’. Blijf dus niet zitten met onbeantwoorde vragen of ingeslikte meningen. Wij bieden u nu een luisterend oor. Onze mensen zetten zich 100% in om u snel verder te helpen. Wij zijn telefonisch van 08.30 tot 17.00 uur bereikbaar op 088 - 45 55 120 en via mail op info@trots.nl