Projectleider herhuisvesting Gemeente Groningen fase II

Implementatie van het plan "Herhuisvesting"

Opdracht

Het ondersteunen van fase twee bij het herhuisvesten van de Gemeente Groningen

Doel

Het neerzetten en borgen van een projectmanagementstructuur waardoor het project binnen de gestelde kaders opgeleverd kan worden.

Diensten

De gemeente Groningen is aan het veranderen en het project herhuisvesting moet invulling geven aan de veranderde huisvestingsvraag binnen de gemeente. Dit wordt in twee fases uitgevoerd. TROTS is als bureau verantwoordelijk voor de realisatie van de projectresultaten. Fase 1 is afgerond en nu wordt fase 2 uitgevoerd; het realiseren van een verhuizing van ong. 600 medewerkers verspreid over 6 locaties binnen de gestelde kaders. De consultant van TROTS biedt hierbij projectmanagementondersteuning aan.

Algemene omschrijving opdracht

De gemeente Groningen is aan het reorganiseren. Onderdeel van deze reorganisatie is de implementatie van het herhuisvestingsplan dat in twee fases is opgeknipt. Na de afronding van de 1e fase is TROTS ook gevraagd voor de begeleiding van de 2e fase. De implementatie van het plan is vertaald naar een project ‘Herhuisvesting’ waarin fase 2 het circa 1500 verhuisbewegingen betreft voor circa 6 kantoorlocaties met diverse verbouwingen. TROTS heeft hiervoor in de tweede fase een ondersteunende projectleider ingezet.

Uitgevoerde werkzaamheden

  • Opstellen en adviseren GMT nota’s, met daarin ontwikkelrichting huisvesting;
  • Projectmanagement ondersteuning (sturing, adviseren en uitwerking);
  • Bewaken en borgen op basis van GOTIK;
  • Samenstellen en aansturen project teams;
  • Gemeente brede communicatie, focus op verhuiscoördinatoren en overige betrokkenen.

Gerealiseerde doelen/resultaten

  • Toetsen en adviseren van organisatie m.b.t. ontwikkelrichting huisvesting;
  • Optuigen projectmanagement structuur inclusief planvorming en overige documentatie en hierin adviseren en sturen;
  • Verhuizing van ca. 600 medewerkers en afstoten volledig kantoorpand;
  • Uitvoering huisvestingsplan fase II binnen de gestelde scope en financiële kaders;
  • Optimale planning en communicatie afstemming.

Toegevoegde waarde TROTS

Met behulp van TROTS is de projectmanagementstructuur duidelijk neergezet en geborgd waardoor het project binnen de gestelde kaders opgeleverd kan worden. TROTS heeft met haar inhoudelijke kennis daarnaast bijgedragen aan de planning en uitvoering van diverse werkzaamheden en hierin het visiedocument vertaald naar het tactische en operationele niveau.

referentieprojecten

service & contact

Kunnen we u verder helpen?

Een succesvolle dag sluit je af met veel groene vinkjes op je ‘to do list’. Blijf dus niet zitten met onbeantwoorde vragen of ingeslikte meningen. Wij bieden u nu een luisterend oor. Onze mensen zetten zich 100% in om u snel verder te helpen. Wij zijn telefonisch van 08.30 tot 17.00 uur bereikbaar op 088 - 45 55 120 en via mail op info@trots.nl