Organisatieadvies

Organisaties bewegen continu, onze adviseurs kijken vast vooruit

Wij zetten onze kennis en ervaring in om voor organisaties meerwaarde te creëren. TROTS adviseert op alle niveaus. Wij zijn daarbij verbinders, aanjagers en waarmakers.

TROTS is een innovatief adviesbureau gespecialiseerd in facility management. We willen onze dienstverlening continu verbeteren. We volgen en starten ontwikkelingen in ons vakgebied. In onze advisering zijn we empatisch. Ons gevoel moet aansluiten bij de ratio. Als ons gevoel niet klopt, is het advies nog niet goed genoeg. Daar hebben we een zesde zintuig voor.

Wij delen onze opgedane kennis en expertise graag met onze opdrachtgevers. Om onze adviezen goed over te brengen maken we gebruik van creatieve werkvormen en beproefde methodieken zoals scrum, agile en lean six sigma. Onze adviezen zijn praktisch en verbeteren het rendement van organisaties. Zo kunnen organisaties zich voorbereiden op een betere toekomst waarbij verschillende verschillende scenario’s zijn doorgedacht. Goed luisteren, relativeren, zaken bespreekbaar maken en juiste afwegingen maken zijn vaardigheden die een advies maken of breken. Dit doen wij bij voorkeur in een cocreatie-setting.

TROTS adviseert over inkoop, vastgoed en huisvesting, werkomgevingen, facilitaire dienstverlening en employee support. Onze adviezen richten zich op organisatorische en beleidsmatige aspecten van bedrijfsvoering.

Advisering over:

  • dienstverlening op gebied van FM, Huisvesting, ICT en HRM richting het primaire proces
  • strategie en positionering van de dienstverleningsorganisatie
  • rollen en bestuursvormen van uw organisatie
  • structuur van uw facilitaire organisatie
  • marketing van de facilitaire organisatie
  • reorganisatie

advies & management

Organisaties veranderen continu en bereiden zich voor op een betere toekomst door verschillende scenario’s uit te denken. Goed luisteren, relativeren, zaken bespreekbaar maken en juiste afwegingen maken zijn vaardigheden die een advies maken
of breken.

Een goed advies is voor ons een advies dat organisaties opvolgen omdat de meerwaarde meer dan duidelijk is. ‘Dat ik daar zelf niet eerder op ben gekomen!’, horen wij graag van onze opdrachtgevers. Advies vereist altijd specialistisch maatwerk.
Wij baseren onze aanbevelingen op gedegen onderzoek en daarbij laten we ons gevoel aansluiten bij de ratio. TROTS werkt pragmatisch. Onze adviezen zijn werkbaar en verbeteren het rendement van organisaties. Omdat we ondersteunen op elk niveau, van operationele dienstverlening tot strategisch beleid, ­­is de implementatie van ons advies ook verschillend.
Bij complexe vraagstukken, uiteenlopende belangen of meerdere samenwerkingspartijen werken wij graag via een programma-aanpak. Zo bundelen we de energie en realiseren we duurzame veranderingen. Onze programmamanagers begeleiden daarbij van initiatief tot afsluiting.

Meer weten

Neem contact op voor meer informatie

Martin Troost
Adviseur Dienstverlening

referentieprojecten

Projectmanager huisvesting Naturalis
Leiden

Projectmanager huisvesting Naturalis

Algemene omschrijving opdracht De opdracht betrof het verwerven van een tweetal externe locaties voor de Botanie collectie en haar onderzoekers en collectiebeheerders. Vanuit een tweetal bestaande locaties in Leiden en in Wageningen werden de collecties verhuisd waarna nu de mogelijkheid bestaat om de collecties te concentreren. Aansluitend konden collecties vanuit andere locaties worden overgebracht naar de nieuwe panden en de oude panden worden afgestoten. De oppervlakte van de twee nieuwe externe locaties bedraagt respectievelijk 5.400 m² en 3.000 m². Daarnaast zijn de alcoholcollecties (collecties op sterk water) samengevoegd in de collectietoren. Ook deze collectie onderdelen waren elders ondergebracht. Het opslaan van een alcoholcollectie kan alleen onder specifieke installatietechnische voorwaarden plaatsvinden. Om deze voorwaarden te realiseren zijn eerst de verdiepingen ontruimt waarna de voorzieningen aangebracht konden worden en tenslotte de alcohol collectie kon worden ingehuisd. Uitgevoerde werkzaamheden Haalbaarheidsonderzoek alternatieve locaties; Verhuizing van alcoholcollecties (440 m²), Botanische collectie (150.000 dozen), bibliotheek (5.000 m¹) en 120 medewerkers; Opstellen huisvestingsanalyse vastgoed Naturalis Biodiversity Center in Leiden; Beoordelen en adviseren omtrent ontwikkelingen i.r.t. geplande nieuwbouw; Projectleiding aanpassing huisvesting. Gerealiseerde doelen/ resultaten Realisatie bibliotheek en opslagruimte; Realisatie werk- en onderzoeksruimten collectiebeheerders. Toegevoegde waarde TFM De verhuizing is als gevolg van aflopende huurcontracten onder hoge tijdsdruk uitgevoerd. Een complicerende factor was een digitaliseringsproject van de collectie dat parallel hieraan wordt uitgevoerd. Dit vereiste een strakke logistieke planning. Door snel te schakelen is de projectmanager erin geslaagd de oplevering binnen de beschikbare tijd te realiseren.

Bekijk dit project
service & contact

Kunnen we u verder helpen?

Een succesvolle dag sluit je af met veel groene vinkjes op je ‘to do list’. Blijf dus niet zitten met onbeantwoorde vragen of ingeslikte meningen. Wij bieden u nu een luisterend oor. Onze mensen zetten zich 100% in om u snel verder te helpen. Wij zijn telefonisch van 08.30 tot 18.00 uur bereikbaar op 088 - 45 55 120 en via mail op info@trots.nl