Organisatieadvies

Organisaties bewegen continu, onze adviseurs kijken vast vooruit

Wij zetten onze kennis en ervaring in om voor organisaties meerwaarde te creëren. TROTS adviseert op alle niveaus. Wij zijn daarbij verbinders, aanjagers en waarmakers.

TROTS is een innovatief adviesbureau gespecialiseerd in facility management. We willen onze dienstverlening continu verbeteren. We volgen en starten ontwikkelingen in ons vakgebied. In onze advisering zijn we empatisch. Ons gevoel moet aansluiten bij de ratio. Als ons gevoel niet klopt, is het advies nog niet goed genoeg. Daar hebben we een zesde zintuig voor.

Wij delen onze opgedane kennis en expertise graag met onze opdrachtgevers. Om onze adviezen goed over te brengen maken we gebruik van creatieve werkvormen en beproefde methodieken zoals scrum, agile en lean six sigma. Onze adviezen zijn praktisch en verbeteren het rendement van organisaties. Zo kunnen organisaties zich voorbereiden op een betere toekomst waarbij verschillende verschillende scenario’s zijn doorgedacht. Goed luisteren, relativeren, zaken bespreekbaar maken en juiste afwegingen maken zijn vaardigheden die een advies maken of breken. Dit doen wij bij voorkeur in een cocreatie-setting.

TROTS adviseert over inkoop, vastgoed en huisvesting, werkomgevingen, facilitaire dienstverlening en employee support. Onze adviezen richten zich op organisatorische en beleidsmatige aspecten van bedrijfsvoering.

Advisering over:

  • dienstverlening op gebied van FM, Huisvesting, ICT en HRM richting het primaire proces
  • strategie en positionering van de dienstverleningsorganisatie
  • rollen en bestuursvormen van uw organisatie
  • structuur van uw facilitaire organisatie
  • marketing van de facilitaire organisatie
  • reorganisatie

advies & management

Organisaties veranderen continu en bereiden zich voor op een betere toekomst door verschillende scenario’s uit te denken. Goed luisteren, relativeren, zaken bespreekbaar maken en juiste afwegingen maken zijn vaardigheden die een advies maken
of breken.

Een goed advies is voor ons een advies dat organisaties opvolgen omdat de meerwaarde meer dan duidelijk is. ‘Dat ik daar zelf niet eerder op ben gekomen!’, horen wij graag van onze opdrachtgevers. Advies vereist altijd specialistisch maatwerk.
Wij baseren onze aanbevelingen op gedegen onderzoek en daarbij laten we ons gevoel aansluiten bij de ratio. TROTS werkt pragmatisch. Onze adviezen zijn werkbaar en verbeteren het rendement van organisaties. Omdat we ondersteunen op elk niveau, van operationele dienstverlening tot strategisch beleid, ­­is de implementatie van ons advies ook verschillend.
Bij complexe vraagstukken, uiteenlopende belangen of meerdere samenwerkingspartijen werken wij graag via een programma-aanpak. Zo bundelen we de energie en realiseren we duurzame veranderingen. Onze programmamanagers begeleiden daarbij van initiatief tot afsluiting.

Meer weten

Neem contact op voor meer informatie

Martin Troost
Adviseur Dienstverlening

referentieprojecten

service & contact

Kunnen we u verder helpen?

Een succesvolle dag sluit je af met veel groene vinkjes op je ‘to do list’. Blijf dus niet zitten met onbeantwoorde vragen of ingeslikte meningen. Wij bieden u nu een luisterend oor. Onze mensen zetten zich 100% in om u snel verder te helpen. Wij zijn telefonisch van 08.30 tot 17.00 uur bereikbaar op 088 - 45 55 120 en via mail op info@trots.nl