Optimalisatie receptiedienstverlening / hospitality HAN

Onderzoek naar meest optimale receptiedienstverlening

Opdracht

Onderzoeken van de meest optimale receptiedienstverlening en een adviesrapport opstellen met daarin de aanbevelingen over hoe de receptie- en telefoondiensten beter, (kosten)efficiënter, meer uniform en marktconform en passender kunnen worden ingericht.

Doel

Het aanleveren van concrete aanbevelingen om de receptiedienstverlening van HAN te verbeteren.

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) investeert in onderwijs en onderzoek. Vanuit de campussen in Arnhem en in Nijmegen verzorgt de HAN voor ruim 30.000 studenten meer dan 85 bachelor- en masteropleidingen. De synergie tussen onderwijs en onderzoek is daarbij een belangrijk aandachtspunt.

Algemene omschrijving opdracht

Onderzoek naar de meest optimale receptiedienstverlening. Tijdens het onderzoek kwam het service-level, de type werkzaamheden, en een studie naar decentrale of centrale dienstverlening aan bod. In een adviesrapport werden aanbevelingen gedaan over hoe de receptie- en telefoondiensten beter, (kosten)efficiënter, meer uniform en marktconform en passender kunnen worden ingericht.

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

foto: han.nl

Uitgevoerde werkzaamheden

  • Inventarisatie van de bestaande inrichting, werkzaamheden, knelpunten, type bezoekers etc.;
  • Quickscan receptie;
  • Coördineren van telefonisch bereikbaarheidsonderzoek (o.a. door mysterie calls en mysterie guests);
  • Standaardiseren van de werkzaamheden;
  • Inventariseren marktontwikkelingen op het gebied van hospitality en receptiedienstverlening.

Gerealiseerde doelen/resultaten

  • Een adviesrapport met aanbevelingen op operationeel, tactisch en strategisch niveau voor een optimale dienstverlening.

Toegevoegde waarde TROTS

TROTS kon met een objectieve beoordeling het onderzoek uitvoeren. Door de kennis van de markt toe te passen werden waardevolle aanbevelingen in een adviesrapportage verwerkt.

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

bron: 2018 BeyonBorderz.com

referentieprojecten

Case: Bodedienst en SD, Gemeente Zwolle
Zwolle

Bodedienst en SD, Gemeente Zwolle

Gemeente Zwolle is een professionele, betrouwbare en ambitieuze gemeente die meedenkt, transparant werkt en de kracht van andere partners gebruikt om haar doel te bereiken en daarmee midden in de samenleving staat. Zij streven naar succes van de stad en haar burgers en leggen daarbij de lat hoog. Gemeente Zwolle is op zoek naar erkenning en komen vanuit leerervaringen, innovatie en samenwerking tot vergroting van ons succes. Iedereen die met hen samenwerkt wordt daarin serieus genomen. Het bereiken van het gezamenlijk resultaat staat de gemeente daarbij voor ogen. Uitgangspunt hierbij vormt rolvastheid. Met respect voor een ieders rol en expertise draagt de gemeente bij aan het gemeenschappelijk doel: de kwaliteit en duurzaamheid van de Zwolse samenleving.

Bekijk dit project
Case: Teijin Aramid Arnhem
Arnhem

Teijin Aramid Arnhem

Teijin Aramid is een internationale onderneming die wereldwijd aramidegarens, -vezels en -pulp levert onder de handelsnamen Twaron, Technora,  Sulfron en Teijinconex. Twaronen Sulfron worden door Teijin Aramid in Nederland geproduceerd. Technora en Teijinconex worden in Japan geproduceerd. Aramide kent allerlei toepassingen, zoals in auto’s (banden, slangen, riemen), in de lucht- en ruimtevaart, de civiele techniek, de bouw, vrijetijdsartikelen (bv boten), beschermende kleding (kogel-, brand- en steekwerende kleding), glasvezelkabels, frictie- en afdichtingsmaterialen en nog veel meer. Als pionier en marktleider in aramide werken ze samen met hun klanten aan innovatieve oplossingen voor nu en de toekomst.

Bekijk dit project
service & contact

Kunnen we u verder helpen?

Een succesvolle dag sluit je af met veel groene vinkjes op je ‘to do list’. Blijf dus niet zitten met onbeantwoorde vragen of ingeslikte meningen. Wij bieden u nu een luisterend oor. Onze mensen zetten zich 100% in om u snel verder te helpen. Wij zijn telefonisch van 08.30 tot 17.00 uur bereikbaar op 088 - 45 55 120 en via mail op info@trots.nl