TROTS zijn op onze samenleving. Wij ondersteunen overheidsorganisaties die zich sterk maken voor een betere maatschappij. Van nature past die ambitie goed bij TROTS. Ons doel is overheidsgebouwen voorzien van een steeds efficiëntere inrichting, waarbij de burger beter en doeltreffender geholpen wordt. Waar samenwerkingspartners zich welkom voelen. Samen werken aan een duurzame leefomgeving waarin we wonen, werken en recreëren.

TROTS is een sterke facilitaire speler bij de rijksoverheid, gemeenten, waterschappen en veiligheidsregio’s. We hebben mantelovereenkomsten met verschillende ministeries en uitvoerende overheidsdiensten. TROTS draagt een steentje bij als het gaat om het opzetten, organiseren en uitvoeren van huisvestingstrajecten. Daarbij zijn we goed bekend met actuele ontwikkelingen zoals concentratie van overheidskantoren, Het Nieuwe Werken en Publiek Private Samenwerkingen (PPS).

TROTS adviseert over:

TROTS biedt:

  • projectmanagement herhuisvesting
  • programmamanagement Het Nieuwe Werken
  • bezettingsgraadonderzoeken
  • quickscan ruimtegebruik
  • conditiemetingen huidige gebouwen

Overheidsinstellingen leggen de focus op professionaliteit, betrouwbaarheid, transparantie en duurzaamheid. Dit zijn ook de vereisten aan serviceverlening, die als een rode draad door alle processen loopt. TROTS maakt gebruik van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's) om het serviceniveau te bewaken en te verhogen.

TROTS neemt graag verantwoordelijkheid voor:

  • operationele services zoals ontvangstservices
  • facilitaire services zoals housekeeping, bodediensten, beheerder en servicedesk
  • huisvesting services

referentieprojecten

service & contact

Kunnen we u verder helpen?

Een succesvolle dag sluit je af met veel groene vinkjes op je ‘to do list’. Blijf dus niet zitten met onbeantwoorde vragen of ingeslikte meningen. Wij bieden u nu een luisterend oor. Onze mensen zetten zich 100% in om u snel verder te helpen. Wij zijn telefonisch van 08.30 tot 17.00 uur bereikbaar op 088 - 45 55 120 en via mail op info@trots.nl