TROTS zijn op onze samenleving. Wij ondersteunen overheidsorganisaties die zich sterk maken voor een betere maatschappij. Van nature past die ambitie goed bij TROTS. Ons doel is overheidsgebouwen voorzien van een steeds efficiëntere inrichting, waarbij de burger beter en doeltreffender geholpen wordt. Waar samenwerkingspartners zich welkom voelen. Samen werken aan een duurzame leefomgeving waarin we wonen, werken en recreëren.

TROTS is een sterke facilitaire speler bij de rijksoverheid, gemeenten, waterschappen en veiligheidsregio’s. We hebben mantelovereenkomsten met verschillende ministeries en uitvoerende overheidsdiensten. TROTS draagt een steentje bij als het gaat om het opzetten, organiseren en uitvoeren van huisvestingstrajecten. Daarbij zijn we goed bekend met actuele ontwikkelingen zoals concentratie van overheidskantoren, Het Nieuwe Werken en Publiek Private Samenwerkingen (PPS).

TROTS adviseert over:

TROTS biedt:

  • projectmanagement herhuisvesting
  • programmamanagement Het Nieuwe Werken
  • bezettingsgraadonderzoeken
  • quickscan ruimtegebruik
  • conditiemetingen huidige gebouwen

Overheidsinstellingen leggen de focus op professionaliteit, betrouwbaarheid, transparantie en duurzaamheid. Dit zijn ook de vereisten aan serviceverlening, die als een rode draad door alle processen loopt. TROTS maakt gebruik van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's) om het serviceniveau te bewaken en te verhogen.

TROTS neemt graag verantwoordelijkheid voor:

  • operationele services zoals ontvangstservices
  • facilitaire services zoals housekeeping, bodediensten, beheerder en servicedesk
  • huisvesting services

referentieprojecten

Case: Bodedienst, Gemeente De Bilt
de Bilt

Bodedienst, Gemeente De Bilt

De Bilt bestaat uit de zes dorpskernen Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Hollandsche Rading, Maartensdijk en Westbroek en heeft ruim 42.000 inwoners. Het is een groene en uitgestrekte gemeente (ca. 6.713 hectare) gelegen in de Utrechtse Heuvelrug. In de gemeente is veel hoogwaardige kennis aanwezig, onder meer door de huisvesting van een aantal landelijk bekende organisaties zoals het KNMI, RIVM en de Grontmij.  Bij de gemeente De Bilt zijn zo’n 280 mensen in dienst. Zij werken op het gemeentehuis, in de buitendienst en bij diverse (sport)accommodaties. De organisatie kenmerkt zich door innovatie, transparantie en betrokkenheid. We streven ernaar om zoveel mogelijk te handelen vanuit het perspectief van de burger.

Bekijk dit project
Groningen

Herhuisvesting gemeente Groningen

De gemeente Groningen is aan het veranderen en het project herhuisvesting moet invulling geven aan de veranderde huisvestingsvraag binnen de gemeente. Dit wordt in twee fases uitgevoerd. TROTS is als bureau verantwoordelijk voor de realisatie van de projectresultaten. Hiervoor zijn verschillende rollen ingezet; de centrale projectleider als drijvende kracht achter het project en verschillende deelprojectleiders, verantwoordelijk voor het realiseren van deelprojecten. Fase 1 van het huisvestingsproject is opgeleverd binnen de gestelde termijn, budget en kwaliteitsnormen.

Bekijk dit project
service & contact

Kunnen we u verder helpen?

Een succesvolle dag sluit je af met veel groene vinkjes op je ‘to do list’. Blijf dus niet zitten met onbeantwoorde vragen of ingeslikte meningen. Wij bieden u nu een luisterend oor. Onze mensen zetten zich 100% in om u snel verder te helpen. Wij zijn telefonisch van 08.30 tot 18.00 uur bereikbaar op 088 - 45 55 120 en via mail op info@trots.nl